Rozestupy

Otevře podnabídku, v níž lze zvolit příkazy pro nastavení rozestupů a řádkování textu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Rozestupy.


Řádkování: 1

Použije na aktuální odstavec jednoduché řádkování. Toto je výchozí nastavení.

Řádkování: 1,5

Nastaví řádkování na 1,5.

Řádkování: 2

Nastaví dvojité řádkování.

Zvětšit rozestupy mezi odstavci

Zvětší rozestup mezi odstavci nad vybraným odstavcem.

Zmenšit rozestupy mezi odstavci

Zmenší rozestup mezi odstavci nad vybraným odstavcem.

Zvětšit odsazení

Zvětší odsazení zleva pro aktuální odstavec či obsah buňky tak, aby odpovídalo následujícímu výchozímu umístění tabulátoru. Je-li vybráno několik odstavců, zvětší se odsazení u všech.

Zmenšit odsazení

Zmenší odsazení zleva pro aktuální odstavec či obsah buňky tak, aby odpovídalo předchozímu výchozímu umístění tabulátoru. Pokud jste dříve zvětšili odsazení u několika najednou vybraných odstavců, tímto příkazem můžete zmenšit odsazení u všech z nich.

Podpořte nás!