Zobrazit certifikát

Dialog Zobrazit certifikát se otevře po klepnutí na tlačítko Zobrazit certifikát na kartě Důvěryhodné zdroje v dialogu Zabezpečení maker.

Dialogové okno má následující karty:

Obecné

Podrobnosti

Cesta certifikátu

Podpořte nás!