Otestovat nastavení

Po zadání nastavení pod - LibreOffice Writer - Hromadné rozesílání e-mailů můžete pomocí tlačítka Otestovat nastavení ověřit správnost zadaných údajů.

(Výsledky)

V horním seznamu se zobrazí výsledky ověřování.

Chyby

V seznamu Chyby se zobrazí vysvětlení případných chyb při ověřování nastavení.

Zastavit

Klepnutím na tlačítko Zastavit můžete ručně přerušit ověřování.

Podpořte nás!