Autentizace serveru

Pro nastavení zabezpečení serveru klepněte na tlačítko Autentizace serveru v LibreOffice Writer - Hromadné rozesílání e-mailů.

Odchozí poštovní server (SMTP) vyžaduje autentizaci

Povolí autentizaci vyžadovanou k odeslání e-mailu pomocí serveru SMTP.

Odchozí poštovní server (SMTP) vyžaduje zvláštní autentizaci

Zvolte tuto možnost, pokud SMTP server vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla.

Uživatelské jméno

Zadejte uživatelské jméno pro SMTP server.

Heslo

Zadejte heslo k uživatelskému jménu.

Odchozí poštovní server používá stejnou autentizaci jako příchozí server.

Zvolte tuto možnost, pokud je nutné před odesláním e-mailu poštu nejprve načíst. Tato metoda se také nazývá "SMTP after POP3".

Název serveru

Zadejte název POP3 nebo IMAP poštovního serveru.

Port

Zadejte port POP3 nebo IMAP serveru.

POP 3

Určuje, že server příchozí pošty používá POP3.

IMAP

Určuje, že server příchozí pošty používá IMAP.

Uživatelské jméno

Zadejte uživatelské jméno pro server IMAP.

Heslo

Zadejte heslo.

Podpořte nás!