Možnosti zabezpečení a upozorňování

Nastaví možnosti týkající se bezpečnosti a upozorňování na skryté informace v dokumentech.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Stiskněte tlačítko Možnosti na stránce Zabezpečení.


Dialog Možnosti zabezpečení a upozorňování obsahuje následující nastavení:

Při ukládání nebo odesílání

Zvolte, chcete-li při ukládání nebo odeslání dokumentu zobrazit upozornění, pokud dokument obsahuje zaznamenané změny, verze nebo komentáře.

Při tisku

Zvolte, pokud chcete při tisku zobrazit upozornění, pokud dokument obsahuje zaznamenané změny a komentáře.

Při podepisování

Zvolte, pokud chcete při podepsání zobrazit upozornění, pokud dokument obsahuje zaznamenané změny, pole, odkazy na další zdroje (například odkazem připojené sekce nebo obrázky) nebo komentáře.

Při tvorbě PDF souborů

Zvolte, pokud chcete při exportu dokumentu do formátu PDF zobrazit upozornění, že jsou zobrazeny zaznamenané změny nebo komentáře.

Odstranit při ukládání osobní informace

Zvolte, pokud chcete z vlastností souboru vždy odstranit uživatelské údaje. Pokud tato volba není vybrána, stále můžete osobní informace aktuálního dokumentu odstranit pomocí tlačítka Obnovit vlastnosti v dialogovém okně Soubor - Vlastnosti - Obecné.

Doporučit při ukládání ochranu heslem

Zaškrtnete-li toto pole, bude v dialogovém okně pro uložení souboru jako výchozí zaškrtnuta možnost Uložit s heslem. Pokud pole není zaškrtnuto, ukládají se soubory bez hesla.

Pro otevření hypertextových odkazů vyžadovat Ctrl-kliknutí

Pokud je pole zaškrtnuto, musíte při klepnutí na hypertextový odkaz podržet klávesu Ctrl. Pokud pole není zaškrtnuto, otevře se hypertextový odkaz po klepnutí.

Blokovat odkazy z dokumentů, které nejsou uloženy v důvěryhodných umístěních (viz Zabezpečení maker)

Zablokuje použití odkazovaných obrázků v dokumentech, které se nenacházejí v důvěryhodných umístěních uvedených na kartě Důvěryhodné zdroje v dialogovém okně Zabezpečení maker. Tím zvýšíte zabezpečení v případě, že pracujete s dokumenty z nedůvěryhodných zdrojů (např. z internetu) a nejste si jisti, že nemůže dojít ke zneužití zranitelnosti v částech programu, které obrázky zpracovávají. Blokování odkazů bude mít za následek, že se obrázky v nedůvěryhodných dokumentech nenačtou, zobrazí se místo nich pouze zástupný rámec.

Podpořte nás!