Online aktualizace

Upřesňuje volby pro automatické upozorňování a stahování online aktualizací do LibreOffice.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice - Online aktualizace.


Automaticky kontrolovat aktualizace

Zaškrtněte pro pravidelnou kontrolu online aktualizací, poté vyberte časový interval, jak často bude LibreOffice online aktualizace kontrolovat. LibreOffice bude aktualizace kontrolovat jednou denně, týdně nebo měsíčně, jakmile bude fungovat připojení k internetu. Jste-li připojeni k internetu přes proxy server, nastavte proxy na - Internet - Proxy.

Pokud je dostupná aktualizace, ikona v hlavní nabídce zobrazí další bublinovou nápovědu s vysvětlujícím textem. Pro pokračování na ikonu klepněte.

Pokud kontrolu zrušíte, ikona bude z hlavní nabídky odebrána.

Ikona poznámky

Online aktualizace je modul, který můžete při instalaci vybrat nebo zakázat. Při nastavení instalace LibreOffice zvolte uživatelskou instalaci.


Jednou denně

Kontrola bude provedena jednou za den.

Jednou týdně

Kontrola bude provedena jednou za týden. Toto je výchozí nastavení.

Jednou měsíčně

Kontrola bude provedena jednou za měsíc.

Zkontrolovat nyní

Kontrola bude provedena nyní.

Automaticky stáhnout aktualizace

Povolí automatické stahování aktualizací do zadané složky.

Adresář pro stažení

Zobrazí složku vybranou pro uložení stažených souborů.

Změnit

Po klepnutí vyberte složku, do které se soubory budou stahovat.

Podpořte nás!