Online aktualizace

Upřesňuje volby pro automatické upozorňování a stahování online aktualizací do LibreOffice.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice - Online aktualizace.


note

Online aktualizace je modul obsažený ve výchozí instalaci.


Možnosti online aktualizace

Automaticky kontrolovat aktualizace

Zaškrtněte pro pravidelnou kontrolu online aktualizací, poté vyberte časový interval, jak často bude LibreOffice online aktualizace kontrolovat. LibreOffice bude aktualizace kontrolovat jednou denně, týdně nebo měsíčně, jakmile bude fungovat připojení k internetu. Jste-li připojeni k internetu přes proxy server, nastavte proxy na - Internet - Proxy.

Pokud je dostupná aktualizace, ikona v hlavní nabídce Ikona Aktualizovat zobrazí bublinovou nápovědu s vysvětlujícím textem. Klepnutím na tuto ikonu budete pokračovat.

Pokud kontrolu zrušíte, ikona bude z hlavní nabídky odebrána.

Jednou denně

Kontrola bude provedena jednou za den.

Jednou týdně

Kontrola bude provedena jednou za týden. Toto je výchozí nastavení.

Jednou měsíčně

Kontrola bude provedena jednou za měsíc.

Zkontrolovat nyní

Kontrola bude provedena nyní.

Adresář pro stažení

Zobrazí složku vybranou pro uložení stažených souborů.

Automaticky stáhnout aktualizace

Povolí automatické stahování aktualizací do zadané složky.

Změnit

Po klepnutí vyberte cílovou složku, do které se soubory budou stahovat.

Identifikace programu

Zaškrtnutím povolíte odesílání informací o verzi LibreOffice, operačním systému a základním hardwaru. Tyto informace se použijí pro optimalizaci stahování.

Podpořte nás!