Hromadné rozesílání e-mailů

Určuje informace o uživateli a nastavení serveru, které bude použito při odesílání hromadných dopisů v podobě e-mailových zpráv.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete textový dokument, zvolte - LibreOffice Writer - Hromadné rozesílání e-mailů.


Informace o uživateli

Zadejte informace o uživateli, které se použijí při odesílání e-mailu.

Vaše jméno

Zadejte své jméno.

E-mailová adresa

Zadejte svoji e-mailovou adresu pro odpovědi.

Posílat odpovědi na jinou e-mailovou adresu

Jako e-mailovu adresu pro odpovědi použije ve zprávách adresu zadanou v poli Adresa pro odpovědi.

Adresa pro odpovědi

Zadejte adresu, na kterou mají přicházet odpovědi na e-maily.

Server odchozí pošty (pouze SMTP)

Určuje nastavení serveru pro odchozí e-maily.

Název serveru

Zadejte název SMTP serveru.

Port

Zadejte SMTP port.

Použít zabezpečené připojení

Je-li to možné, použije se k odeslání e-mailů zabezpečené spojení.

Autentizace serveru

Otevře dialogové okno Autentizace serveru, kde můžete určit autentizaci k serveru pro zabezpečené spojení se serverem odchozí pošty.

Otestovat nastavení

Otevře dialog Otestovat nastavení, kde můžete ověřit aktuální nastavení.

Podpořte nás!