Důvěryhodné zdroje

Určuje nastavení zabezpečení maker pro důvěryhodné certifikáty a důvěryhodná umístění.

Důvěryhodné certifikáty

Seznam důvěryhodných certifikátů.

Zobrazit

Otevře dialog Zobrazit certifikát pro vybraný certifikát.

Odstranit

Odstraní vybraný certifikát ze seznamu důvěryhodných certifikátů.

Důvěryhodná umístění

Makra v dokumentech se spouští, jen pokud jsou otevřena z následujících umístění.

Přidat

Otevře dialog pro výběr složky. Určete složku, ze které chcete povolit spouštění maker.

Odstranit

Odstraní vybranou složku ze seznamu důvěryhodných umístění.

Podpořte nás!