Úroveň zabezpečení

Vyberte úroveň zabezpečení maker. Makra, která je možné spustit na vyšší bezpečnostní úrovni, jsou povolena také na všech nižších úrovních.

Velmi vysoká

Je povoleno spustit pouze makra z důvěryhodných umístění. Jakákoliv jiná makra, ať jsou či nejsou podepsaná, jsou zakázána.

Důvěryhodná umístění můžete určit na kartě Důvěryhodné zdroje. Je povoleno spustit makra v souborech z důvěryhodných umístění.

Vysoká

Je povoleno spouštět pouze makra z důvěryhodných zdrojů a podepsaná makra (z jakéhokoliv zdroje). Makra, která nejsou ani z důvěryhodného zdroje ani podepsaná, jsou zakázána.

Důvěryhodné zdroje můžete určit na kartě Důvěryhodné zdroje. Je povoleno spustit pouze podepsaná makra z důvěryhodných zdrojů. Také je povoleno spustit jakékoliv makro z důvěryhodného umístění.

Střední

Před spuštěním makra z neznámého zdroje je vyžadováno potvrzení.

Důvěryhodné zdroje můžete určit na kartě Důvěryhodné zdroje. Je povoleno spustit podepsaná makra z důvěryhodných zdrojů. Také je povoleno spustit jakékoliv makro z důvěryhodného umístění. Jakákoliv jiná makra je nutno potvrdit.

Nízká (nedoporučeno)

Všechna makra budou spuštěna bez potvrzení. Toto nastavení použijte jen, když máte naprostou jistotu, že všechny otevírané dokumenty budou bezpečné.

Makro může být nastaveno na automatické spuštění a může provádět potenciálně nebezpečné akce, např. smazání či přejmenování souborů. Pokud otevíráte dokumenty jiných autorů, nedoporučujeme toto nastavení aktivovat.

Podpořte nás!