Spouštěcí parametry Java

V tomto dialogu můžete zadat doplňující spouštěcí parametry běhového prostředí jazyka Java (JRE). Nastavení v tomto dialogu platí pro jakoukoliv aktivaci JRE.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice - Pokročilé.


Spouštěcí parametr Java

Zadejte spouštěcí parametr JRE jako na příkazovém řádku. Po klepnutí na Přiřadit se parametr přidá do seznamu spouštěcích parametrů.

Ikona poznámky

V cestách nepoužívejte zástupné znaky.


Např. pokud chcete jako systémovou vlastnost "myprop" určit složku, zadejte následující parametr:

-Dmyprop=c:\program files\java

Chcete-li zapnout ladění v JRE, zadejte následující parametry:

-Xdebug

-Xrunjdwp:transport=dt_socket,server=y,address=8000

Ikona poznámky

Tyto změny se projeví až po restartu LibreOffice.


Přiřazené spouštěcí parametry

Seznam spouštěcích parametrů JRE. Chcete-il parametr odstranit, označte jej a klepněte na Odstranit.

Přidat

Přidá aktuální spouštěcí parametr JRE do seznamu.

Upravit

Otevře dialogové okno, v němž můžete upravit vybraný spouštěcí parametr JRE.

Odstranit

Odebere aktuální spouštěcí parametr JRE ze seznamu.

Podpořte nás!