Cesta ke třídám

V tomto dialogu můžete do cesty k Java třídám přidat složky a archívy. Tyto cesty platí pro kterékoliv spuštěné JRE.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice - Pokročilé.


Přiřazené složky a archivy

Určuje umístění tříd Java a knihoven tříd Java. Nové cesty tříd budou platné po novém spuštění LibreOffice.

Ikona upozornění

Třídy Java, které se nacházejí v určené cestě, neprocházejí kontrolou bezpečnosti.


Přidat archiv

Vyberte archív ve formátu jar nebo zip, který chcete přidat do cesty ke třídám.

Přidat složku

Vyberte složku, kterou chcete přidat do cesty ke třídám.

Odstranit

Chcete-li odstranit objekt z cesty ke třídám, vyberte v seznamu archív nebo složku a klepněte na tlačítko Odstranit.

Podpořte nás!