Pokročilé

Určuje možnosti pro aplikace Javy v LibreOffice včetně toho, jaké běhové prostředí (Java Runtime Environment, JRE) se bude používat. Upřesňuje také, zda se budou používat experimentální (nestabilní) vlastnosti jako záznam maker, a umožňuje přístup k expertnímu nastavení.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice - Pokročilé.


Obrázek dialogového okna Možnosti Pokročilé

warning

Některé možnosti nelze po úpravě obnovit. Změny můžete vrátit buď ručně, nebo klepněte na Zrušit a znovu otevřete dialogové okno Možnosti.


Nastavení Java

note

Aktuální seznam modulů a částí LibreOffice, které závisejí na jazyceJava, naleznete na wiki.


Použít běhové prostředí jazyka Java (JRE)

Umožňuje spouštět aplikace Java v LibreOffice. Pokud se aplikace Java pokusí přistoupit k pevnému disku, bude zobrazeno upozornění.

Aktuálně nainstalované běhové prostředí jazyka Java (JRE):

Vyberte JRE, které chcete použít. Na některých systémech musíte chvíli vyčkat, než se seznam naplní. Na některých systémech musíte restartovat LibreOffice, aby se změny projevily. Pod seznamem se zobrazuje cesta k JRE.

Výchozí JRE operačního systému můžete nahradit jedním z následujících způsobů:

Přidat

Přidá cestu ke kořenovému adresáři JRE na vašem počítači. Cesta se nastavuje v následujícím dialogu.

Parametry

Otevře dialog Spouštěcí parametry Java.

Cesta ke třídám

Otevře dialogové okno Cesta ke třídám.

Volitelné funkce

Povolit experimentální funkce

Povoluje vlastnosti, které ještě nejsou hotové nebo o nich může být známo, že obsahují chyby. Seznam těchto vlastností se verzi od verze liší, může být i prázdný.

Povolit záznam maker

Povolí záznam maker. V nabídce se objeví položka Nástroje - Makra - Zaznamenat makro.

Expertní nastavení

Otevře dialogové okno Expertní nastavení s pokročilými nastaveními a konfigurací LibreOffice.

Podpořte nás!