Expertní nastavení

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Možnosti - LibreOffice - Pokročilé - Otevřít expertní nastavení.


Otevře dialogové okno Expertní nastavení s pokročilými nastaveními a konfigurací LibreOffice. Dialogové okno Expertní nastavení umožňuje přistupovat ke stovkám konfiguračních předvoleb LibreOffice, z nichž většina není v uživatelském rozhraní nebo v dialogových oknech možností k dispozici.

Ikona upozornění

Dialogové okno Expertní nastavení umožňuje upravovat a ukládat konfigurační předvolby, které mohou poškodit uživatelský profil LibreOffice natolik, že se stane nestabilním, nekonzistentním, nebo dokonce nepoužitelným. Expertní nastavení upravujte jen tehdy, pokud víte, co děláte.


Ikona tipu

Expertní nastavení nemění instalaci LibreOffice v operačním systému počítače.


Oblast zadání vyhledávaného textu

Zadejte předvolbu, kterou chcete zobrazit v textové oblasti. Poté klepněte na tlačítko Hledat.

Tlačítko Hledat

Klepnutím vyhledáte text předvolby ve stromu předvoleb.

Strom předvoleb

Ve stromovém rozvržení zobrazuje hierarchicky seznam předvoleb. Jednotlivé větve otevřete poklepáním na znaménko (+). Jakmile je ve stromu předvolba zobrazena, lze ji upravit.

Název předvolby

Název předvolby.

Vlastnost

Zobrazuje název vlastnosti předvolby.

Typ

Určuje typ vlastnosti. Platnými typy jsou:

Hodnota

Aktuální hodnota vlastnosti.

Upravit

Otevře dialogové okno pro úpravu předvolby.

tip

Poklepáním na řádek s předvolbou můžete upravit aktuální hodnotu řetězce či čísla nebo přepnete booleovskou hodnotu.


Obnovit

Vrátí dosud provedené změny v tomto okně.

Podpořte nás!