Podrobné nastavení výpočtů

Nastaví pravidla pro převod řetězců na číselné hodnoty, řetězců na adresy buněk a řetězců na hodnoty data a času. Toto nastavení ovlivňuje vestavěné funkce, které čtou odkaz jako řetězec, například INDIRECT, nebo funkce data a času, jejichž argumenty jsou řetězce, a to jak ve formátu podle národního prostředí, tak podle normy ISO 8601.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Nabídka - LibreOffice Calc - Vzorec a poté v části Podrobné nastavení výpočtů stiskněte tlačítko Podrobnosti.


Obsah na čísla

Převod textu na číslo

Jak zpracovat text, který je zadán jako operand v aritmetickém výrazu nebo jako argument funkce, jenž očekává číslo. Jednoznačný převod lze provést pro celá čísla včetně exponenciálního formátu a data a časy podle ISO 8601 v rozšířeném formátu včetně oddělovačů. Desetinná čísla s oddělovačem a data jiná než podle ISO 8601 závisí na národním prostředí. V případě převodů závislých na národním prostředí se mohou výsledné číselné hodnoty při různých národních prostředích lišit!

Vrátit chybu #VALUE!: Text nacházející se na místě, kde se očekává číslo, vrátí chybu #VALUE! Příklad: "123,45" vrátí chybu #VALUE!, zatímco 123,45 nikoli.

Zpracovat jako nulu: Text nacházející se na místě, kde se očekává číslo, bude považován za číselnou hodnotu nula. Příklad: "123,45" se převede na nulu, zatímco 123,45 nikoliv.

Převede pouze v případě, že je to jednoznačné: Pokud text představuje platnou a jednoznačnou číselnou hodnotu, převede ji. Příklad: "123.456" vytvoří hodnotu #VALUE!, protože text obsahuje oddělovač, zatímco "123456" nikoliv.
Podrobnosti naleznete v části Převod textu na čísla.

Převést také závislé na národním prostředí: Převede hodnoty platné podle národního prostředí. Příklad: "123,45" je platným číslem v národních prostředích, v nichž je desetinným oddělovačem čárka.

Prázdné řetězce zpracovat jako nulu

Tato možnost určuje, jak bude v aritmetických výrazech zpracován prázdný řetězec. Pokud je "Převod textu na číslo" nastaven na "Vrátit chybu #VALUE!" nebo "Zpracovat jako nulu", je tato volba vypnuta a její hodnota se přebírá z nastavení převodu textu. V jiných případech tato volba určuje, jak budou zpracovány prázdné řetězce.

Syntaxe řetězcových odkazů

Syntaxe vzorců používaná při zpracování odkazů zadaných jako řetězcové parametry. Ovlivňuje vestavěné funkce, které čtou odkaz jako řetězec, například INDIRECT.

Použít tato nastavení pouze pro aktuální dokument

Zaškrtněte toto pole, chcete-li použít nastavení pouze na dokument.

Podpořte nás!