Basic IDE

Určuje nastavení pro Basic IDE (vývojové prostředí), která usnadňují úpravu maker v jazyce Basic.

warning

Tato funkce je experimentální, může způsobovat chyby nebo se chovat nepředvídaně. Chcete-li ji přesto povolit, zvolte - LibreOffice - Pokročilé a zaškrtněte pole Povolit experimentální funkce.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice - Basic IDE.


Doplňování kódu

Tato vlastnost pomáhá programátorovi doplňovat kód, čímž omezuje rozsáhlé psaní kódu a zabraňuje vzniku chyb.

Povolit doplňování kódu

Zobrazí metody objektu jazyka Basic. Pokud je objekt jazyka Basic rozšířeným typem UNO a zapnuta je také možnost „Použít rozšířené typy“, zobrazí se při doplňování kódu jeho metody. Doplňování nefunguje u obecných typů Object nebo Variant.

Jestliže je proměnná rozhraním nebo strukturou UNO, při stisknutí tečky se za názvem proměnné (například aVar.) zobrazí seznam obsahující názvy metod a proměnných. Mezi navrženými metodami a proměnnými se můžete přesouvat pomocí kláves se šipkami. Vybranou položku vložíte stisknutím klávesy Enter nebo tím, že na ni poklepete myší. Stisknutím klávesy Esc seznam skryjete.

Stisknete-li při psaní názvu metody jednou klávesu Tab, vybraná položka se doplní, opakovaným stisknutím klávesy Tab budete procházet mezi názvy, které začínají stejně. Pokud například napíšete aVar.aMeth, budete procházet mezi položkami aMeth1, aMethod2, aMethod3, ostatní položky přitom zůstanou zobrazeny.

Příklad:


  Dim aPicker As com.sun.star.ui.dialogs.XFilePicker
 

je platná definice proměnné, k jejímž metodám lze přistupovat pomocí operátoru tečky ("."):


  aPicker.getDisplayDirectory()
 

Návrhy kódu

Tyto možnosti programátorům usnadňují tvorbu kódu.

Automatické opravy

Opraví při psaní velikost písmen proměnných a klíčových slov jazyka Basic. V LibreOffice Basic IDE se při psaní kódu bude měnit velikost písmen příkazů a proměnných jazyka Basic, aby se dodržel styl kódování a zlepšila čitelnost. Změny velikosti písmen vychází z deklarací proměnných programu a ze zpracovávaných příkazů jazyka LibreOffice Basic.

Příklad:


  Dim intVar as Integer
 

a při psaní bude řetězec Intvar opravován na intVar, aby velikost písmen odpovídala deklaraci intVar.

Automaticky jsou opravována také klíčová slova jazyka Basic (seznam klíčových slov poskytuje syntaktický analyzátor).

Příklady:

Integer, String, ReDim, ElseIf, etc...

Automaticky uzavírat uvozovky

Automaticky bude uzavírat otevřené uvozovky. V LibreOffice Basic IDE se pokaždé, když napíšete otevírací uvozovku, přidá uzavírací uvozovka. Je to praktické při zadávání řetězců do kódu Basicu.

Automaticky uzavírat závorky

Automaticky bude uzavírat otevřené závorky. V LibreOffice Basic IDE se pokaždé, když napíšete otevírací závorku „(“, přidá uzavírací závorka „)“.

Automaticky uzavírat procedury

Automaticky bude vkládat uzavírací příkazy pro procedury. V LibreOffice Basic IDE se poté, co napíšete příkaz Sub nebo Function a stisknete Enter, přidá příkaz End Sub nebo End Function.

Vlastnosti jazyka

Použít rozšířené typy

Povolí objekty typu UNO jako platné typy jazyka Basic. Tato vlastnost rozšíří standardní typy programovacího jazyka Basic o typy LibreOffice UNO. To umožní programátorům definovat proměnné se správným typem UNO a je to nezbytné pro doplňování kódu.

Příklad:


  Sub Some_Calc_UNO_Types
  REM A spreadsheet object
    Dim oSheet As com.sun.star.sheet.XSpreadsheet
    oSheet = ThisComponent.getSheets().getByIndex(0)
  REM A cell object
    Dim oCell As com.sun.star.table.XCell
    oCell = oSheet.getCellByPosition(0,0)
  End Sub
 
Ikona upozornění

Použití rozšířených typů UNO v jazyce Basic může omezit interoperabilitu programů, pokud budou spouštěny v jiných kancelářských balících.


Podpořte nás!