Databázový odkaz

Vytvoří či upraví položku seznamu na kartě Databáze.

Databázový soubor

Zadejte cestu a název databázového souboru. Název souboru musí končit příponou *.odb.

Procházet

Otevře dialog, ve kterém můžete vybrat databázový soubor.

Registrovaný název

Zadejte název databáze. Tento název využívá LibreOffice pro přístup k databázi.

Podpořte nás!