Spojení

Určuje, jak se zpracovávají spojení se zdroji dat.

V dialogovém okně Spojení můžete určit, že spojení, která již nejsou třeba, nebudou odstraněna okamžitě, ale po určitou dobu budou ponechána otevřená. Je-li v té době třeba nové spojení s databází, lze využít uvolněné spojení.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice Base - Spojení.


Sdílení spojení

Sdílení spojení povoleno

Určuje, zda jsou spojení sdílená.

Ovladače známé v LibreOffice

Zobrazuje seznam ovladačů a údajů o spojení.

Aktuální ovladač

Aktuálně zvolený ovladač v seznamu.

Povolit sdílení pro tento ovladač

Pokud chcete, aby ovladač sdílel spojení, vyberte ovladač ze seznamu a zaškrtněte pole Povolit sdílení pro tento ovladač.

Časový limit (sekundy)

Nastavte čas v sekundách, po kterém se sdílené spojení uvolní. Čas může být v rozmezí od 30 do 600 sekund.

Podpořte nás!