Možnosti pro zdroje dat

Určuje obecná nastavení pro zdroje dat v LibreOffice.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice Base.


Spojení

Určuje, jak se zpracovávají spojení se zdroji dat.

Databáze

Možnost přidat, upravit či odstranit položky v seznamu registrovaných databází. Pokud chcete databázi zobrazit v seznamu Zobrazit - Zdroje dat, musíte ji nejprve zaregistrovat v LibreOffice.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!