Komplexní rozvržení textu

Určuje volby pro dokumenty s komplexním rozvržením textu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - Jazyky a národní prostředí - Obecné - Komplexní rozvržení textu.


Obrázek dialogového okna Možnosti CTL

Jazyky používající komplexní rozvržení textu

Kontrola pořadí

V některých jazycích, např. v thajštině, určují pravidla, že se některé znaky nemohou nacházet vedle určitých jiných znaků. Je-li zapnuta kontrola pořadí, LibreOffice nedovolí napsat kombinace znaků, které jsou v pravidlech zakázány.

Povolit kontrolu pořadí

Zapíná kontrolu pořadí pro některé jazyky, např. thajštinu.

Omezeno

Brání použití i tisku neplatných kombinací znaků.

Ovládání kurzoru

Určete typ textového kurzoru pro pohyb a výběr textu ve smíšených dokumentech (směr textu zprava doleva smíšený se směrem zleva doprava).

Logický

Textový kurzor se šipkou vpravo pohybuje ke konci textu a šipkou vlevo k začátku textu.

Vizuální

Textový kurzor se pohybuje šipkou vpravo doprava a šipkou vlevo doleva.

Obecné vlastnosti

Číslice (pouze v textu)

Vyberte druh číslic použitých v textu, textu v objektech, polí a ovládacích prvcích, ve všech modulech LibreOffice. Ovlivněn není jen obsah buněk v LibreOffice Calc.

Toto nastavení není uloženo v dokumentu, ale v konfiguraci LibreOffice.

Podpořte nás!