Asijské rozvržení

Výchozí typografické nastavení pro asijský text.

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - Jazyková nastavení - Asijské rozvržení.


Obrázek dialogového okna Možnosti Asijské

Kerning

Výchozí nastavení pro kerning mezi jednotlivými znaky.

Pouze západní text

Určuje, že kerning bude použit pouze pro západní text.

Západní text a asijská interpunkce

Určuje, že kerning bude použit pro západní text i asijskou interpunkci.

Rozestup znaků

Výchozí nastavení rozestupu znaků v asijských textech, buňkách a objektech kresby.

Bez komprese

Nepoužije se žádná komprese.

Komprimovat pouze interpunkci

Komprimuje se pouze interpunkce.

Komprimovat interpunkci a japonskou Kana

Komprimuje se interpunkce a japonská Kana.

První a poslední znaky

Výchozí nastavení pro "první" a "poslední" znaky. V dialogu, který se zobrazí při zvolení Formát - Asijská typografie, můžete určit, zda seznam zakázaných znaků platí pro znaky na začátku nebo konci řádku či odstavce.

Jazyk

Určuje jazyk, pro který chcete nastavit první a poslední znaky.

Výchozí

Pokud zaškrtnete Výchozí, vyplní se následující dvě pole výchozími znaky pro vybraný jazyk:

Ne na začátku řádku:

Určuje znaky, které by se neměly objevit na začátku řádku. Pokud by se takový znak zobrazil po zalomení na začátku řádku, bude automaticky přesunut na konec předchozího řádku. Např. vykřičník na konci věty se nikdy nezobrazí na začátku řádku, je-li uveden v seznamu Ne na začátku řádku.

Ne na konci řádku:

Určuje znaky, které by se neměly objevit na konci řádku. Pokud by se takový znak zobrazil po zalomení na konci řádku, automaticky se přesune na začátek následujícího řádku. Např. symbol měny před číslem se nikdy nezobrazí na konci řádku, je-li uveden v seznamu Ne na konci řádku.

Podpořte nás!