Jazyková nastavení

Nastavení vlastností dalších jazyků.

note

Karty Hledání v japonštině a Asijské rozvržení jsou viditelné, jen pokud je zaškrtnuta volba Podpora asijských jazyků na kartě Jazyky a znovu otevřete dialogové okno Možnosti. Karta Komplexní rozvržení textu je viditelná, jen pokud je zaškrtnuta volba Podpora komplexního rozvržení textu.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - Jazyky a národní prostředí.


Jazyky

Určuje pro dokumenty výchozí jazyky a několik dalších nastavení národního prostředí.

Pomůcky pro psaní

Nastavení vlastností kontroly pravopisu, slovníku synonym a dělení slov.

Hledání v japonštině

Nastavení pro vyhledávání v japonském textu.

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyky a národní prostředí - Obecné.

Asijské rozvržení

Výchozí typografické nastavení pro asijský text.

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyky a národní prostředí - Obecné.

Komplexní rozvržení textu

Určuje volby pro dokumenty s komplexním rozvržením textu.

Možnosti serveru LanguageTool

Určuje vlastnosti serveru LanguageTool.

Možnosti serveru DeepL

Určuje vlastnosti serveru DeepL.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!