Jazyková nastavení

Nastavení vlastností dalších jazyků.

Ikona poznámky

Karty Hledání v japonštině a Asijské rozvržení jsou viditelné, jen pokud je zaškrtnuta volba Podpora asijských jazyků na kartě Jazyky a znovu otevřete dialogové okno Možnosti. Karta Komplexní rozvržení textu je viditelná, jen pokud je zaškrtnuta volba Podpora komplexního rozvržení textu.


Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - Jazyková nastavení.


Jazyky

Určuje pro dokumenty výchozí jazyky a několik dalších nastavení národního prostředí.

Pomůcky pro psaní

Nastavení vlastností kontroly pravopisu, slovníku synonym a dělení slov.

Hledání v japonštině

Nastavení pro vyhledávání v japonském textu.

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Asijské rozvržení

Výchozí typografické nastavení pro asijský text.

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Komplexní rozvržení textu

Určuje volby pro dokumenty s komplexním rozvržením textu.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!