Jazyky

Určuje pro dokumenty výchozí jazyky a několik dalších nastavení národního prostředí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - Jazyky a národní prostředí - Obecné.


Obrázek dialogového okna Možnosti Jazyky

warning

Některé možnosti nelze po úpravě obnovit. Změny můžete vrátit buď ručně, nebo klepněte na Zrušit a znovu otevřete dialogové okno Možnosti.


Jazyk

Uživatelské rozhraní

Vyberte jazyk uživatelského rozhraní, např. nabídek, dialogů, nápovědy. Musíte mít nainstalován alespoň jeden jazykový balíček navíc nebo vícejazyčnou verzi LibreOffice.

Položka "Výchozí" vybere jazyk použitý pro uživatelské rozhraní operačního systému. Není-li tento jazyk v instalaci LibreOffice dostupný, výchozím jazykem bude jazyk instalace LibreOffice.

note

Jestliže se požadovaný jazyk v seznamu nenachází, stáhněte odpovídající jazykový balíček z webových stránek LibreOffice.


Národní prostředí

Určuje národní prostředí. Tím ovlivníte formát čísel, měnu a měrné jednotky.

Položka "Výchozí" vybere národní prostředí, jehož název je převzat z operačního systému.

Změna v tomto poli se uplatní okamžitě. Ovšem některé formáty, které byly ve výchozí podobě, se změní pouze po novém načtení dokumentu.

Výchozí měna

Určuje výchozí měnu, která se použije pro formát měny a pole měny. Pokud změníte národní prostředí, změní se automaticky výchozí měna.

Výchozí položka označuje formát měny, který je přiřazen vybranému národnímu prostředí.

Změna v poli Výchozí měna se projeví ve všech otevřených dokumentech a provede odpovídající změny v dialozích a ikonách, které ovlivňují formát měny v těchto dokumentech.

Desetinný oddělovač - Podle národního prostředí

Určuje, že se při stisknutí odpovídající klávesy na numerické klávesnici použije desetinný oddělovač, který je nastaven v systému.

Je-li toto pole zaškrtnuto, vloží se při stisknutí odpovídající klávesy na numerické klávesnici znak zobrazený za textem "Podle národního prostředí". Pokud není toto pole zaškrtnuto, použije se znak určený ovladačem klávesnice.

Masky pro rozpoznání data

Určuje pro aktuální národní prostředí masky pro rozpoznání data. Pokud vstup zadaný do sešitu Calcu nebo do buňky tabulky ve Writeru odpovídá některé z masek, je rozpoznán jako platné datum.

Pokud zadáte do buňky tabulky čísla a znaky, které odpovídají masce pro rozpoznání data, a poté přesunete kurzor z buňky, LibreOffice vstup automaticky rozpozná, převede na datum a zformátuje podle národního prostředí.

Výchozí masky v poli Masky pro rozpoznání data jsou dány národním prostředím (nastaveným v poli Národní prostředí), je ale možné je upravit či přidat další masky. Jednotlivé masky oddělujte znakem ;.

Masky lze vytvářet podle následujících pravidel:

Pokud změníte Národní prostředí, nastaví se výchozí masky pro rozpoznání data pro nově zvolené prostředí a všechny uživatelem zadané úpravy či doplnění budou ztraceny.

Kromě takto explicitně zadaných masek se na datum automaticky rozpoznává a převádí vstup odpovídající masce Y-M-D. Pro tuto masku se nerozpoznává vstup začínající čísly od 1 do 31. Od LibreOffice 3.5 se vstup pro tuto masku zformátuje jako YYYY-MM-DD (ISO 8601).

U všech masek se rok zadaný dvěma číslicemi rozpoznává podle nastavení v Nástroje - Možnosti - Obecné - Rok (dvě číslice).

Výchozí jazyky pro dokumenty

Určuje jazyky pro kontrolu pravopisu, dělení slov a slovník synonym.

Výběr jazyka dokumentu

warning

Kontrola pravopisu funguje pro vybraný jazyk pouze tehdy, je-li nainstalován příslušný jazykový modul.Je-li aktivní kontrola pravopisu pro daný jazyk, před názvem jazyka se zobrazuje symbol zaškrtnutí.


Západní

Určuje jazyk pro kontrolu pravopisu v západních abecedách.

Zobrazit prvky rozhraní pro východoasijská písma

Aktivuje podporu asijských jazyků. Poté můžete v LibreOffice upravit nastavení pro asijské jazyky.

Pokud chcete psát čínsky, japonsky či korejsky, můžete aktivovat podporu těchto jazyků.

Asijské

Určuje jazyk pro kontrolu pravopisu v asijských abecedách.

Zobrazit prvky rozhraní pro obousměrné psaní

Aktivuje podporu komplexního rozvržení textu. Poté můžete v LibreOffice upravit nastavení pro komplexní rozvržení textu.

Jazyky používající komplexní rozvržení textu

Komplexní rozvržení textu

Určuje jazyk pro kontrolu pravopisu jazyků s komplexním rozvržením textu.

Pouze pro současný dokument

Určuje, že nastavení výchozích jazyků je platné pouze pro aktuální dokument.

Rozšířená podpora jazyků

Ignorovat vstupní jazyk systému

Značí, zda budou ignorovány změny vstupního jazyka systému nebo klávesnice. Jsou-li ignorovány, při psaní nového textu bude tento text odpovídat jazyku dokumentu nebo aktuálního odstavce, a ne aktuálnímu jazyku systému.

warning

Některé možnosti nelze po úpravě obnovit. Změny můžete vrátit buď ručně, nebo klepněte na Zrušit a znovu otevřete dialogové okno Možnosti.


Podpořte nás!