Microsoft Office

Určuje nastavení pro import a export dokumentů Microsoft Office.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - Načítání/ukládání - Microsoft Office.


Vložené objekty

Část Vložené objekty udává nastavení importu a exportu objektů Microsoft Office OLE.

Toto nastavení platí, pokud neexistuje Microsoft OLE server (např. v Unixu) nebo pokud není připraven LibreOffice OLE server pro úpravu objektů OLE.

Pokud je pro vložený objekt dostupný aktivní OLE server, bude použit pro obsluhu daného objektu.

Pokud OLE server pro objekty MathType není k dispozici, mohou být vložené objekty MathType převedeny na objekty LibreOffice Math. Pokud má být tento převod úspěšný, musí vložené MathType objekty používat jen funkce podporované specifikací MathType 3.1.

Seznam

Seznam zobrazuje dvojice objektů OLE, které mohou být převedeny při načítání do LibreOffice (N) a/nebo při ukládání některého z formátů Microsoftu (U).

Pokud chcete při načítání dokumentu Microsoft do LibreOffice převést objekt Microsoft OLE na určený objekt LibreOffice OLE, zaškrtněte pole před položkou ve sloupci [N].

Pokud chcete při ukládání dokumentu do formátu Microsoft převést objekt LibreOffice OLE na určený objekt Microsoft OLE, zaškrtněte pole před položkou ve sloupci [U].

Pozadí znaku

Microsoft Office používá dva atributy znaku podobné pozadí znaku v LibreOffice. Vyberte příslušný atribut (zvýraznění nebo stínování), který si přejete použít při exportu do formátů souboru Microsoft Office.

Podpořte nás!