Microsoft Office

Určuje nastavení pro importování a exportování dokumentů Microsoft Office a dalších formátů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - Načítání/ukládání - Microsoft Office.


Vložené objekty

Část Vložené objekty udává nastavení importu a exportu objektů OLE v dokumentech Microsoft Office a dalších.

Toto nastavení platí, pokud neexistuje OLE server (Microsoft nebo jiný), např. v Unixu, nebo pokud není připraven LibreOffice OLE server pro úpravu objektů OLE.

Pokud je pro vložený objekt dostupný aktivní OLE server, bude použit pro obsluhu daného objektu.

Pokud OLE server pro objekty MathType není k dispozici, mohou být vložené objekty MathType převedeny na objekty LibreOffice Math. Pokud má být tento převod úspěšný, musí vložené MathType objekty používat jen funkce podporované specifikací MathType 3.1.

Sloupce [N] a [U]

Zaškrtávací pole [N] a [U] zobrazují dvojice objektů OLE, které mohou být převedeny při načítání do LibreOffice (N) a/nebo při ukládání některého z formátů Microsoftu (U).

Pokud chcete při načítání dokumentu Microsoftu do LibreOffice převést objekt Microsoft OLE nebo jiný objekt OLE na určený objekt LibreOffice OLE, zaškrtněte pole před položkou ve sloupci [N].

Pokud chcete při ukládání dokumentu do formátu Microsoft převést objekt LibreOffice OLE na určený objekt Microsoft OLE, zaškrtněte pole před položkou ve sloupci [U].

Zvýraznění znaků

Microsoft Office používá dva atributy znaku podobné zvýraznění znaku v LibreOffice. Vyberte příslušný atribut (zvýraznění nebo stínování), který má LibreOffice použít při exportu zvýrazněných znaků do formátů souboru Microsoft Office.

Při exportu zvýraznění jsou použity barvy z palety 16 barev zvýraznění z Microsoft Office, které se nejvíc podobají barvám použitým v LibreOffice. Použije se atribut znaku z Microsoft Office, který lze v tomto kancelářském balíku snadno upravovat nástrojem pro zvýraznění. Jedná se o výchozí nastavení ve verzích LibreOffice 5.0 až 6.4.

Při exportu stínování je použit jiný atribut znaku z Microsoft Office a uloží se barvy RGB. Díky tomu v dokumentech LibreOffice a Microsoft Office zachovají stejné barvy, avšak v balíku Microsoft Office je nutné tento atribut upravovat nástrojem, jež se běžně nepoužívá a není snadné ho v aplikaci nalézt. Jedná se o výchozí nastavení od verze LibreOffice 7.0.

tip

Barvy zvýraznění z balíku Microsoft Office jsou k dispozici v „kompatibilním“ filtru v okně Barva zvýraznění znaků. Chcete-li zachovat přesné barvy a zároveň mít možnost snadných úprav, použijte pouze tyto barvy a zvolte Exportovat jako: Zvýraznění.


Soubory zámku

Zaškrtnete-li toto pole, kromě souboru zámku pro LibreOffice se bude vytvářet také soubor zámku pro Microsoft Office. Soubory zámku indikují aplikacím, že by zdroj nebo soubor neměl být používán, dokud se zámek nezruší.

tip

LibreOffice umožňuje číst soubory zámku vytvořené aplikacemi Microsoft Office.


Podpořte nás!