Vlastnosti VBA

Obecné nastavení pro načítání a ukládání dokumentů Microsoft Office s VBA (Visual Basic for Applications) kódem.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - Načítání/ukládání - Vlastnosti VBA.


Obrázek dialogového okna Možnosti načtení/uložení

Microsoft Word 97/2000/XP

Nastavení pro dokumenty Microsoft Word.

Načíst kód Basic

Načítá a ukládá kód Basicu z dokumentů Microsoft Office jako speciální modul LibreOffice Basic. Vypnutý kód jazyka Microsoft Basic je viditelný v LibreOffice Basic IDE mezi Sub a End Sub, není však aktivní. Kód můžete samozřejmě upravit. Při uložení dokumentu ve formátu LibreOffice bude uložen také kód jazyka Basic. Při uložení v jiném formátu kód Basicu uložen nebude.

Spustitelný kód

Kód VBA (Visual Basic for Applications) bude načten tak, aby byl připraven ke spouštění. Pokud pole zaškrtnuto není, kód VBA bude zakomentován, takže jej budete moci prohlížet, ale ne spouštět.

tip

Po načtení kódu VBA LibreOffice vloží do každého modulu v jazyce Basic příkaz Option VBASupport 1, kterým povolí omezenou podporu pro příkazy, funkce a objekty VBA. Další informace naleznete na stránce Příkaz Option VBASupport.


Uložit původní kód Basic

Určuje, že původní kód Microsoft Basic obsažený v dokumentu bude po dobu, kdy je soubor v LibreOffice otevřen, uložen ve vyhrazené interní paměti. Při uložení dokumentu do formátu Microsoftu do něj bude kód Microsoft Basic znovu uložen v původní nezměněné formě.

Při uložení do jiného formátu než do některého z formátu Microsoft Office, zdrojový kód jazyka VBA nebude uložen. Pokud například dokument obsahuje zdrojový kód jazyka VBA a vy jej uložíte ve formátu LibreOffice, zobrazí se varování, že kód jazyka VBA uložen nebude.

Pole Uložit původní kód Basic má přednost před polem Načíst kód Basic. Pokud jsou zaškrtnuta obě pole a vy upravíte neaktivní kód jazyka Basic v LibreOffice Basic IDE, při uložení do některého z formátů Microsoft Office bude uložen původní kód jazyka Microsoft Basic. Zobrazí se informační zpráva.

Chcete-li odstranit případné makroviry v jazyce Microsoft Basic z dokumentů Microsoft Office, zrušte zaškrtnutí pole Uložit původní kód Basic a uložte dokument ve formátu Microsoft Office. Dokument bude uložen bez zdrojového kódu jazyka Microsoft Basic.

Microsoft Excel 97/2000/XP

Nastavení pro dokumenty Microsoft Excel.

Načíst kód Basic

Načítá a ukládá kód Basicu z dokumentů Microsoft Office jako speciální modul LibreOffice Basic. Vypnutý kód jazyka Microsoft Basic je viditelný v LibreOffice Basic IDE mezi Sub a End Sub, není však aktivní. Kód můžete samozřejmě upravit. Při uložení dokumentu ve formátu LibreOffice bude uložen také kód jazyka Basic. Při uložení v jiném formátu kód Basicu uložen nebude.

Spustitelný kód

Kód VBA (Visual Basic for Applications) bude načten tak, aby byl připraven ke spouštění. Pokud pole zaškrtnuto není, kód VBA bude zakomentován, takže jej budete moci prohlížet, ale ne spouštět.

tip

Po načtení kódu VBA LibreOffice vloží do každého modulu v jazyce Basic příkaz Option VBASupport 1, kterým povolí omezenou podporu pro příkazy, funkce a objekty VBA. Další informace naleznete na stránce Příkaz Option VBASupport.


Uložit původní kód Basic

Určuje, že původní kód Microsoft Basic obsažený v dokumentu bude po dobu, kdy je soubor v LibreOffice otevřen, uložen ve vyhrazené interní paměti. Při uložení dokumentu do formátu Microsoftu do něj bude kód Microsoft Basic znovu uložen v původní nezměněné formě.

Při uložení do jiného formátu než do některého z formátu Microsoft Office, zdrojový kód jazyka VBA nebude uložen. Pokud například dokument obsahuje zdrojový kód jazyka VBA a vy jej uložíte ve formátu LibreOffice, zobrazí se varování, že kód jazyka VBA uložen nebude.

Pole Uložit původní kód Basic má přednost před polem Načíst kód Basic. Pokud jsou zaškrtnuta obě pole a vy upravíte neaktivní kód jazyka Basic v LibreOffice Basic IDE, při uložení do některého z formátů Microsoft Office bude uložen původní kód jazyka Microsoft Basic. Zobrazí se informační zpráva.

Chcete-li odstranit případné makroviry v jazyce Microsoft Basic z dokumentů Microsoft Office, zrušte zaškrtnutí pole Uložit původní kód Basic a uložte dokument ve formátu Microsoft Office. Dokument bude uložen bez zdrojového kódu jazyka Microsoft Basic.

Microsoft PowerPoint 97/2000/XP

Nastavení dokumentů Microsoft PowerPoint.

Načíst kód Basic

Načítá a ukládá kód Basicu z dokumentů Microsoft Office jako speciální modul LibreOffice Basic. Vypnutý kód jazyka Microsoft Basic je viditelný v LibreOffice Basic IDE mezi Sub a End Sub, není však aktivní. Kód můžete samozřejmě upravit. Při uložení dokumentu ve formátu LibreOffice bude uložen také kód jazyka Basic. Při uložení v jiném formátu kód Basicu uložen nebude.

Uložit původní kód Basic

Určuje, že původní kód Microsoft Basic obsažený v dokumentu bude po dobu, kdy je soubor v LibreOffice otevřen, uložen ve vyhrazené interní paměti. Při uložení dokumentu do formátu Microsoftu do něj bude kód Microsoft Basic znovu uložen v původní nezměněné formě.

Při uložení do jiného formátu než do některého z formátu Microsoft Office, zdrojový kód jazyka VBA nebude uložen. Pokud například dokument obsahuje zdrojový kód jazyka VBA a vy jej uložíte ve formátu LibreOffice, zobrazí se varování, že kód jazyka VBA uložen nebude.

Pole Uložit původní kód Basic má přednost před polem Načíst kód Basic. Pokud jsou zaškrtnuta obě pole a vy upravíte neaktivní kód jazyka Basic v LibreOffice Basic IDE, při uložení do některého z formátů Microsoft Office bude uložen původní kód jazyka Microsoft Basic. Zobrazí se informační zpráva.

Chcete-li odstranit případné makroviry v jazyce Microsoft Basic z dokumentů Microsoft Office, zrušte zaškrtnutí pole Uložit původní kód Basic a uložte dokument ve formátu Microsoft Office. Dokument bude uložen bez zdrojového kódu jazyka Microsoft Basic.

Podpořte nás!