Výchozí barvy

Přiřazení barev k datovým řadám. Nastavení bude použito pro všechny nově vytvořené grafy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - Grafy - Výchozí barvy.


Barvy grafu

Zobrazuje všechny dostupné barvy datových řad. Po výběru datové řady můžete změnit její barvu. Z tabulky barev zvolte novou barvu řady.

Tabulka barev

Tato tabulka se používá jako prostředek k nahrazení barev grafu u vybraných datových řad. Pokud například vyberete datovou řadu 6 a klepnete na barvu Zelená 8, bude stávající barva datové řady nahrazena barvou Zelená 8. Název vybrané barvy se zobrazí pod tabulkou barev.

Výchozí

Obnoví nastavení barev, které bylo určeno při instalaci programu.

warning

Některé možnosti nelze po úpravě obnovit. Změny můžete vrátit buď ručně, nebo klepněte na Zrušit a znovu otevřete dialogové okno Možnosti.


Podpořte nás!