Možnosti pro graf

Určuje obecná nastavení pro grafy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - Grafy.


Výchozí barvy

Přiřazení barev k datovým řadám. Nastavení bude použito pro všechny nově vytvořené grafy.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!