Nastavení

Určuje nastavení vzorců, které je platné pro všechny dokumenty.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete vzorec, zvolte - LibreOffice Math - Nastavení.


Možnosti tisku

Název dokumentu

Určuje, zda chcete do vytištěného výsledku zahrnout také název dokumentu.

Text vzorce

Určuje, zda chcete na konec vytištěného výsledku přidat také obsah okna Příkazy.

Ohraničení

Při tisku nastaví kolem oblasti vzorce tenký rámeček. Název a Text vzorce budou orámovány pouze tehdy, bude-li zaškrtnuto odpovídající pole.

Formát tisku

Původní velikost

Vytiskne vzorec bez úpravy aktuální velikosti písma. U větších vzorců může dojít k oříznutí části textu.

Přizpůsobit velikosti stránky

Upraví velikost vzorce podle použitého formátu papíru. Skutečná velikost se určí podle použitého formátu papíru.

Měřítko

Zmenší nebo zvětší velikost vytištěného vzorce o určenou míru zvětšení. Požadovanou míru zvětšení zadejte do číselníku Měřítko nebo jej nastavte pomocí šipek.

Ostatní možnosti

Ignorovat ~ a ' na konci řádku

Určuje, že tyto zástupné znaky za mezery budou odstraněny, pokud se nacházejí na konci řádku. V dřívějších verzích LibreOffice bránilo přidání těchto znaků useknutí pravého okraje vzorce při tisku.

Vložit pouze použité symboly (menší velikost souboru)

Se vzorcem uloží jen symboly, které jsou ve vzorci použity. V dřívějších verzích LibreOffice byly s každým vzorcem uloženy všechny symboly.

Podpořte nás!