Obecné

Určuje obecné nastavení pro prezentace nebo kresby.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete prezentaci, zvolte - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Obecné.


Dialogové okno Možnosti, Obecné pro Impress

Textové objekty

Povolit rychlou editaci

Je-li zapnuto, můžete text upravovat ihned po klepnutí na objekt, jinak je nutné pro úpravu textu poklepat.

Lze vybrat pouze textovou oblast

Určuje, zda se má po klepnutí na text vybrat textové pole.

Klepnutím do oblasti textového pole, která není vyplněna textem, je možné vybrat objekt za textovým polem.

Nastavení

Použít mezipaměť v pozadí

Určuje, zda se pro zobrazení objektů na předloze snímku použije mezipaměť. Tím zrychlíte zobrazení objektů. Pokud chcete na předloze snímku zobrazovat proměnný obsah, zrušte zaškrtnutí pole Použít mezipaměť v pozadí.

Kopírovat při přesunu

Je-li povoleno, při přesunu objektu se automaticky vytvoří kopie, pokud podržíte klávesu . Totéž platí pro otáčení a změnu velikosti objektu. Původní objekt zůstane zachován v původním místě a velikosti.

Vždy přesunutelné objekty

Určuje, že chcete přesouvat objekt, i když je aktivní nástroj Otočit. Pokud není toto pole zaškrtnuto, lze nástroj Otočit použít jen k otočení objektu.

Nedeformovat objekty na křivce (jen v kresbách)

I při deformaci objektu udržuje relativní vzájemné zarovnání Bézierových bodů a 2D objektů kresby.

Měrná jednotka

Určuje měrnou jednotku pro prezentace.

Kroky tabulátoru

Nastaví vzdáleností mezi kroky tabulátoru.

Kompatibilita (nastavení specifická pro dokument)

Podpořte nás!