Obecné

Určuje obecné nastavení pro prezentace nebo kresby.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete prezentaci, zvolte - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Obecné.


Dialogové okno Možnosti, Obecné pro Impress

Textové objekty

Povolit rychlou editaci

Je-li zapnuto, můžete text upravovat ihned po klepnutí na objekt, jinak je nutné pro úpravu textu poklepat.

Lze vybrat pouze textovou oblast

Určuje, zda se má po klepnutí na text vybrat textové pole.

Klepnutím do oblasti textového pole, která není vyplněna textem, je možné vybrat objekt za textovým polem.

Nový dokument (pouze v prezentacích)

Začít s výběrem šablony

Určuje, zda se má při otevření prezentace příkazem Soubor - Nový - Prezentace zobrazit okno Vyberte šablonu.

Nastavení

Použít mezipaměť v pozadí

Určuje, zda se pro zobrazení objektů na předloze snímku použije mezipaměť. Tím zrychlíte zobrazení objektů. Pokud chcete na předloze snímku zobrazovat proměnný obsah, zrušte zaškrtnutí pole Použít mezipaměť v pozadí.

Kopírovat při přesunu

Je-li povoleno, při přesunu objektu se automaticky vytvoří kopie, pokud podržíte klávesu . Totéž platí pro otáčení a změnu velikosti objektu. Původní objekt zůstane zachován v původním místě a velikosti.

Vždy přesunutelné objekty

Určuje, že chcete přesouvat objekt, i když je aktivní nástroj Otočit. Pokud není toto pole zaškrtnuto, lze nástroj Otočit použít jen k otočení objektu.

Nedeformovat objekty na křivce (jen v kresbách)

I při deformaci objektu udržuje relativní vzájemné zarovnání Bézierových bodů a 2D objektů kresby.

Měrná jednotka

Určuje měrnou jednotku pro prezentace.

Kroky tabulátoru

Nastaví vzdáleností mezi kroky tabulátoru.

Prezentace (pouze v prezentacích)

Povolit dálkové ovládání

Určuje, že po dobu spuštění programu Impress chcete povolit dálkové ovládání pomocí Bluetooth. Dálkové ovládání zakážete tím, že zrušíte zaškrtnutí u volby Povolit dálkové ovládání.

Povolit Obrazovku přednášejícího

Určuje, zda chcete během prezentace povolit Obrazovku přednášejícího.

Měřítko (pouze v kresbách)

Měřítko kresby

Určuje měřítko kresby ve stavovém řádku. Klepnutím na měřítko ve stavovém řádku otevřete seznam možných hodnot.

Kompatibilita (nastavení specifická pro dokument)

Nastavení v této části je platné pouze pro aktuální dokument.

K formátování dokumentu použít metriku tiskárny

Určuje, že při tisku a formátování pro zobrazení na obrazovce se použije metrika tiskárny. Pokud tato volba není zaškrtnuta, pro zobrazení a tisk se použije na tiskárně nezávislé rozvržení.

Ikona poznámky

Pokud tuto volbu nastavíte pro aktuálně otevřený dokument a poté jej uložíte např. ve starším binárním formátu, tato volba se neuloží. Pokud tento soubor uložený ve starším formátu později otevřete, tato volba bude zaškrtnuta.


Přidat mezi odstavce a tabulky mezeru

Určuje, že LibreOffice Impress počítá vzdálenosti mezi odstavci stejně jako Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint vypočítává vzdálenost mezi odstavci jako součet vzdálenosti pod odstavcem a vzdálenosti nad následujícím odstavcem. LibreOffice Impress používá pouze větší ze vzdáleností.

Podpořte nás!