Tisk

Nastavení tisku pro prezentace a kresby.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete prezentaci a zvolte - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Tisk.


Dialogové okno Možnosti, Tisk pro Impress

Tisk

Určuje další prvky, které se mají tisknout na okraji stránky.

Název stránky

Určuje, zda se tiskne název stránky.

Datum

Určuje, zda se tiskne aktuální datum.

Čas

Určuje, zda se tiskne aktuální čas.

Skryté stránky

Určuje, zda se mají tisknout stránky, které jsou v prezentaci skryté.

Kvalita

Viz také Černobílý tisk.

Výchozí

Určuje, že chcete tisknout v původních barvách.

Stupně šedi

Určuje, že chcete barvy tisknout ve stupních šedi.

Černá a bílá

Určuje, že chcete dokument vytisknout černobíle.

Možnosti stránky

Dodatečné nastavení tisku.

Výchozí

Určuje, že při tisku nechcete měnit měřítko stránek.

Přizpůsobit rozměru stránky

Je-li toto pole zaškrtnuto, objekty, které jsou mimo rozsah tisku aktuální tiskárny, se zmenší tak, aby je bylo možné vytisknout na papír v tiskárně.

Stránky jako dlaždice

Stránky se vytisknou ve formátu dlaždic. Pokud jsou stránky nebo snímky menší než papír, vytiskne se na jeden list papíru více stránek nebo snímků.

Příručka

Pokud chcete dokument vytisknout ve formátu příručky, zaškrtněte pole Příručka. Také můžete nechat vytisknout jen přední, zadní či obě strany příručky.

Přední

Zvolte Přední pro tisk přední strany příručky.

Zadní

Zvolte Zadní pro tisk zadní strany příručky.

Zásobník papíru z nastavení tiskárny

Použije se zásobník papíru určený v nastavení tiskárny.

Podpořte nás!