Zobrazení

Nastaví alternativní režimy zobrazení. Při výběru alternativního zobrazení můžete urychlit zobrazení na obrazovce během úprav prezentace.

Dialogové okno Možnosti, Zobrazení pro Impress

Zobrazení

Viditelná pravítka

Určuje, zda se mají zobrazovat pravítka v horní a levé části pracovní oblasti.

Vodítka při přesouvání

Určuje, zda se mají při přesouvání objektu zobrazovat vodítka.

LibreOffice vytvoří tečkovaná vodítka, která se rozšiřují mimo rámec vybraného objektu a pokrývají celou pracovní oblast, takže vám pomohou s umístěním objektu.

Je-li otevřena prezentace nebo kresba, můžete k této funkci přistupovat také pomocí stejného názvu na liště Možnosti.

Všechny ovládací body při úpravách Bézierových křivek

Po výběru Bézierovy křivky zobrazí ovládací body všech Bézieriových bodů. Pokud tato možnost není zaškrtnuta, zobrazí se ovládací body pouze u vybraných Bézierových bodů.

Obrysy všech jednotlivých objektů

LibreOffice zobrazuje při přesunu objektu obrysy všech jednotlivých objektů. Je-li volba Obrysy všech jednotlivých objektů zapnuta, vidíte při přesunu, zda objekt nekoliduje s ostatními objekty. Pokud toto pole nezaškrtnete, LibreOffice zobrazí pouze čtvercový obrys vybraných objektů.

Podpořte nás!