Možnosti LibreOffice Impress

Různá nastavení pro nově vytvářené prezentace, např. zobrazovaný obsah, použité měrné jednotky, případné zarovnání k mřížce a zda se tisknou poznámky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete prezentaci a zvolte - LibreOffice Impress.


Obecné

Určuje obecné nastavení pro prezentace nebo kresby.

Zobrazení

Nastaví alternativní režimy zobrazení. Při výběru alternativního zobrazení můžete urychlit zobrazení na obrazovce během úprav prezentace.

Mřížka

Určuje nastavení mřížky při vytváření a přesunu objektů.

Tisk

Nastavení tisku pro prezentace a kresby.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

Podpořte nás!