Vzorce

Určuje možnosti syntaxe vzorců a možnosti načítání pro LibreOffice Calc.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete sešit a zvolte - LibreOffice Calc - Vzorec.


Možnosti vzorců

Syntaxe vzorců

K dispozici jsou tři možnosti. Ukážeme si je na příkladu. V ukázkovém sešitě jsou dva listy, List1 a List2. V buňce A1 listu List1 je odkaz na buňku C4 na listu List2.

Použít anglické názvy funkcí

Názvy funkcí mohou být v LibreOffice Calc lokalizovány (v češtině lokalizovány nejsou). Ve výchozím nastavení je tato volba neaktivní, a jsou tak používány lokalizované názvy funkcí. Zaškrtnutím této volby přepnete lokalizované názvy funkcí na anglické. Změna se projeví v těchto částech programu: zadávání a zobrazení funkcí, průvodce funkcí a nápovědné tipy. Zrušením zaškrtnutí se můžete vrátit k používání lokalizovaných názvů funkcí.

Oddělovače

Tato sekce nastavení umožňuje nastavit oddělovače používané v zápisu vzorců. To se hodí, pokud například chcete parametry funkcí oddělovat čárkami (,) místo výchozích středníků (;).

Například místo =SUM(A1;B1;C1) pak můžete napsat =SUM(A1,B1,C1).

Stejně tak můžete změnit oddělovače řádků a sloupců pro přímý zápis matic. Pro přímý zápis matic se běžně používá středník (;) jako oddělovač sloupců a roura (|) jako oddělovač řádků, takže typický přímý zápis matice 5 x 2 vypadal následovně:

={1;2;3;4;5|6;7;8;9;10}

Po změně oddělovačů na čárku (,) jako oddělovač sloupců a středník (;) jako oddělovač řádků pak zápis té samé matice může vypadat následovně:

={1,2,3,4,5;6,7,8,9,10}

Podrobné nastavení výpočtů

Nastaví pravidla pro převod řetězců na číselné hodnoty, řetězců na adresy buněk a řetězců na hodnoty data a času. Toto nastavení ovlivňuje vestavěné funkce, které čtou odkaz jako řetězec, například INDIRECT, nebo funkce data a času, jejichž argumenty jsou řetězce, a to jak ve formátu podle národního prostředí, tak podle normy ISO 8601.

Přepočítání při načtení souboru

Přepočítávání vzorců může výrazně ovlivnit dobu načítání velkých souborů.

Excel 2007 a novější:

Načítání velkých sešitů může trvat dlouhou dobu. Pokud není potřeba data velkého sešitu okamžitě aktualizovat, můžete přepočítání odložit na později a načítání tak urychlit. LibreOffice umožňuje odložit přepočítávání sešitů Excelu 2007 (a novějších verzí).

Sešit ODF (neuložený v LibreOffice):

Novější verze LibreOffice ukládají výsledky vzorců do souboru ODF. Díky tomu LibreOffice přepočítá velký sešit ODF uložený v LibreOffice rychleji.

U sešitů ODF uložených v jiných programech, které ukládání výsledků vzorců nemusejí podporovat, je možné přepočítání odložit a načítání souboru tak urychlit stejně jako u souborů Excelu 2007.

Výše uvedené položky nabízí následující volby:

tip

Sešity uložené v LibreOffice budou respektovat možnosti Nikdy nepřepočítávat a Vždy přepočítávat.


Podpořte nás!