Tisk

Určuje nastavení tiskárny pro sešity.

- LibreOffice Calc - Tisk určuje nastavení pro všechny sešity. Chcete-li určit nastavení pouze pro aktuální dokument, zvolte Soubor - Tisk a poté klepněte na tlačítko Možnosti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice Calc - Tisk.


Stránky

Vždy použít ruční zalomení

Po nastavení této možnosti budou mít ruční zalomení řádku přednost před automatickými zalomeními stránky provedeným v režimu Upravit měřítko tisku.

Potlačit výstup prázdných stránek

Prázdné stránky, které neobsahují vyplněné buňky nebo objekty kresby, se nevytisknou. Atributy buňky, např. ohraničení nebo barva pozadí, se nepovažují za obsah buňky. Prázdné stránky se nepočítají do číslování stránek.

Listy

Tisknout pouze vybrané listy

Vytisknou se pouze obsah vybraných listů, i když v dialogu Soubor - Tisk nebo Formát - Oblasti tisku určíte větší rozsah. Obsah listů, které nejsou vybrány, se nevytiskne.

Ikona tipu

Chcete-li vybrat víc listů, podržte klávesu a klepněte na názvy listů v dolním okraji pracovní plochy.


Podpořte nás!