Kopírovat seznam

Umožňuje zkopírovat vybrané buňky do seznamu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete sešit, zvolte - LibreOffice Calc - Řazené seznamy - tlačítko Kopírovat.


Seznam z

Vyberte si jednu z voleb Řádky nebo Sloupce. Buňky bez textu se při kopírování ignorují.

Řádky

Vyberte volbu Řádky, pokud chcete do seznamu zahrnout obsah označených řádků.

Sloupce

Vyberte volbu Sloupce, pokud chcete do seznamu zahrnout obsah označených sloupců.

Podpořte nás!