Řazené seznamy

V dialogu Řazené seznamy jsou zobrazeny všechny uživatelem definované seznamy. Seznamy můžete také definovat a upravovat. Seznamy lze tvořit pouze z textu, ne z čísel.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete sešit a zvolte - LibreOffice Calc - Řazené seznamy.


Seznamy

Výpis všech dostupných seznamů. Tyto seznamy můžete vybrat a upravit.

Položky

Obsah aktuálně vybraného seznamu. Tento obsah můžete upravit.

Kopírovat seznam z

Chcete-li mezi Seznamy zařadit obsah buněk v sešitu, určete sešit a oblast buněk. Jako výchozí hodnota se nabídne aktuálně označená oblast.

Kopírovat

Zkopíruje obsah buněk určených v poli Kopírovat seznam z. Pokud vyberete odkaz na související řádky a sloupce, zobrazí se po klepnutí na tlačítko dialog Kopírovat seznam. V tomto dialogu můžete určit, zda se na seznam převedou řádky či sloupce.

Nový/Zahodit

Zadejte obsah nového seznamu do pole Položky. Toto tlačítko se změní z Nový na Zahodit, takže můžete nový seznam odstranit.

Přidat/Změnit

Přidá nový seznam do pole Seznamy. Pokud chcete tento seznam upravit, změní se toto tlačítko z Přidat na Změnit.

Smazat

Po potvrzení odstraní vybraný prvek nebo prvky.

Podpořte nás!