Zobrazení

Určuje, které prvky hlavního okna LibreOffice Calc budou zobrazeny. Také můžete zobrazit nebo skrýt zvýraznění hodnot v tabulkách.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete sešit a zvolte - LibreOffice Calc - Zobrazení.


Pomůcky zobrazení

Určuje, které čáry se zobrazí.

Mřížka

Určuje, kdy se zobrazí mřížka. Ve výchozím nastavení se zobrazí jen u buněk, které nemají barvu pozadí. Můžete zvolit zobrazování mřížky také pro buňky s barvou pozadí, nebo mřížku skrývat. Tisk mřížky povolíte volbou Formát - Styl stránky - List a zaškrtnutím pole Mřížka.

Barva

Určuje barvu mřížky v aktuálním dokumentu. Barvu mřížky, která byla uložena s dokumentem, uvidíte, pokud zvolíte - LibreOffice - Barvy aplikací, pod Schéma najdete položku Sešit - Mřížka a nastavíte barvu na "Automaticky".

Zalomení stránky

Určuje, zda se v určené tiskové oblasti mají zobrazovat zalomení stránky.

Vodítka při přesouvání

Určuje, zda se při přesouvání kreseb, rámců, obrázků a dalších objektů mají zobrazovat vodítka. Tato vodítka pomáhají s umístěním objektů.

Zobrazení

V této oblasti vyberte různé volby pro zobrazení na obrazovce.

Vzorce

Určuje, zda v buňkách mají místo výsledků zobrazovat vzorce.

Nulové hodnoty

Určuje, zda se mají zobrazovat čísla s hodnotou 0.

Indikátor komentáře

Určuje, zda bude přítomnost komentáře indikovat obdélníček v pravém horním rohu buňky. Komentář se ukáže pouze tehdy, jsou-li povoleny tipy v LibreOffice - Obecné v dialogovém okně Možnosti.

Trvale komentář zobrazíte pomocí příkazu Zobrazit komentář z místní nabídky buňky.

Komentáře lze zadávat a upravovat pomocí příkazu Vložit - Komentář. Komentáře, které se zobrazují trvale, mohou být upraveny klepnutím do prostoru komentáře. Všechny komentáře v aktuálním dokumentu uvidíte v Navigátoru pod položkou Komentáře. Poklepáním na komentář v Navigátoru se kurzor přesune na příslušnou buňku.

Indikátor a tip pro vzorec

V levém dolním rohu buňky, která obsahuje vzorec, se vykreslí modrý trojúhelník. Při najetí na něj se vzorec zobrazí jako tip, i když bude vybrána jiná buňka.

Zvýrazňování hodnot

Zaškrtnutím pole Zvýrazňování hodnot se bude obsah buněk zobrazovat podle typu v různých barvách. Textové buňky budou formátovány černě, vzorce zeleně, čísla modře a zamčené buňky se světle šedým pozadím, bez ohledu na svůj formát zobrazení.

warning

Je-li tento příkaz aktivní, nezobrazují se barvy přiřazené v dokumentu.


Ukotvení

Určuje, zda se zobrazuje ikona kotvy, je-li označen vložený objekt, např. obrázek.

Přetečení textu

Pokud buňka obsahuje text, který je širší než šířka buňky, text se zobrazí přes prázdné sousední buňky ve stejném řádku. Pokud sousední buňky nejsou prázdné, zobrazí se na okraji buňky malý trojúhelníček, který naznačuje, že text ještě pokračuje.

Zobrazit odkazy barevně

Odkazy ve vzorci se barevně zvýrazní. Pokud upravujete buňku obsahující odkaz, ohraničí se barvou také oblast buněk.

Objekty

Určuje, zda se mají zobrazit nebo skrýt objekty až pro tři skupiny objektů.

Objekty/obrázky

Určuje, zda se objekty a obrázky zobrazí nebo skryjí.

Grafy

Určuje, zda se grafy zobrazí nebo skryjí.

Objekty kresby

Určuje, zda se objekty kresby zobrazí nebo skryjí.

Přiblížení

Synchronizovat listy

Pokud je volba zaškrtnuta, všechny listy se zobrazují ve stejném přiblížení. Pokud není zaškrtnuta, každý list má vlastní míru přiblížení.

Okno

Určuje, které prvky se zobrazí v tabulce.

Záhlaví sloupců a řádků

Určuje, zda se zobrazí záhlaví řádků a sloupců.

Vodorovný posuvník

Určuje, zda se má zobrazovat vodorovný posuvník v dolní části okna dokumentu.

Svislý posuvník

Určuje, zda se má zobrazovat svislý posuvník v pravé části okna dokumentu.

Karty listů

Určuje, zda se v dolní části okna dokumentu mají zobrazovat karty listů. Pokud není toto pole zaškrtnuto, bude možné mezi listy sešitu přepínat pouze pomocí .

Symboly pro souhrny

Pokud jste určili , volbou Symboly pro souhrny určíte, zda se mají symboly pro souhrny zobrazovat na okraji sešitu.

Podpořte nás!