Možnosti LibreOffice Calc

Určuje různá nastavení pro sešity, zobrazený obsah a směr pohybu kurzoru pro zadání hodnot do buňky. Také můžete nastavit řazené seznamy, určit počet desetinných míst a nastavení pro zaznamenávání a označení změn.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice Calc.


Obecné

Definuje obecná nastavení pro sešity.

Výchozí nastavení

Určuje výchozí nastavení pro nové sešity.

Zobrazení

Určuje, které prvky hlavního okna LibreOffice Calc budou zobrazeny. Také můžete zobrazit nebo skrýt zvýraznění hodnot v tabulkách.

Výpočty

Nastavení pro výpočty v sešitech. Můžete určit chování pro iterační odkazy, nastavení data, počet desetinných míst a zda se má při hledání v sešitech brát v úvahu velikost písmen.

Vzorce

Určuje možnosti syntaxe vzorců a možnosti načítání pro LibreOffice Calc.

Řazené seznamy

V dialogu Řazené seznamy jsou zobrazeny všechny uživatelem definované seznamy. Seznamy můžete také definovat a upravovat. Seznamy lze tvořit pouze z textu, ne z čísel.

Změny

Dialog Změny obsahuje různé volby pro zvýraznění zaznamenaných změn v dokumentech.

Kompatibilita

Určuje nastavení kompatibility pro LibreOffice Calc.

Mřížka

Určuje nastavení pro mřížku na stránkách dokumentů. Tato mřížka pomáhá určit přesné umístění objektů. Také můžete použít "magnetickou" přichytávací mřížku.

Tisk

Určuje nastavení tiskárny pro sešity.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!