Mřížka

Určuje nastavení pro mřížku na stránkách dokumentů. Tato mřížka pomáhá určit přesné umístění objektů. Také můžete použít "magnetickou" přichytávací mřížku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web - Mřížka.


Mřížka

Přichytávat do mřížky

Určuje, zda se mají rámce, objekty kresby a ovládací prvky přesouvat jen mezi body mřížky. Chcete-li změnit stav mřížky jen pro aktuální akci, podržte při přetažení objektu klávesu .

Viditelná mřížka

Určuje, zda se má mřížka zobrazit.

Rozlišení

Vodorovné zarovnání

Určuje v dané měrné jednotce rozestupy mezi body mřížky na ose X.

Svislé

Určuje v dané měrné jednotce rozestupy mezi body mřížky na ose Y.

Podružné rozdělení

Vodorovné zarovnání

Určuje počet mezilehlých bodů mezi body mřížky na ose X.

Svislé

Určuje počet mezilehlých bodů mezi body mřížky na ose Y.

Synchronizovat osy

Určuje, zda se změny nastavení mřížky projeví v obou osách symetricky. Rozlišení a podružné rozdělení os X a Y zůstane stejné.

Barvu mřížky nastavíte v - LibreOffice - Barvy aplikací.

Podpořte nás!