Možnosti LibreOffice Writer/Web

Definuje základní nastavení pro HTML dokumenty LibreOffice.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete HTML dokument, zvolte - LibreOffice Writer/Web.


Zobrazení

Určuje výchozí nastavení pro zobrazení objektů v textových dokumentech a také výchozí nastavení pro prvky okna.

Pomůcky pro formátování

Určuje zobrazení speciálních znaků a přímého kurzoru v textových a HTML dokumentech LibreOffice.

Mřížka

Určuje nastavení pro mřížku na stránkách dokumentů. Tato mřížka pomáhá určit přesné umístění objektů. Také můžete použít "magnetickou" přichytávací mřížku.

Tisk

Určuje nastavení tisku pro textové nebo HTML dokumenty.

Tabulky

Určuje vlastnosti tabulek v textových dokumentech.

Pozadí

Určuje pozadí pro HTML dokumenty. Pozadí platí pro nové HTML dokumenty i pro ty, které načtete a které nemají určeno vlastní pozadí.

Obnovit

Obnoví změny provedené na aktuální kartě na stav při otevření tohoto dialogového okna.

Podpořte nás!