Změny

Určuje vzhled změn v dokumentu.

Chcete-li zaznamenávat nebo zobrazit změny v textovém dokumentu nebo sešitu, zvolte Úpravy - Sledování změn - Záznam nebo Úpravy - Sledování změn - Zobrazit.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete textový dokument, zvolte - LibreOffice Writer - Změny.


Zobrazení textu

Určuje zobrazení zaznamenaných změn. Pro daný typ změny vyberte odpovídající atribut a barvu. Náhled ukazuje výsledek s vybraným nastavením.

Přidané položky / Atributy

Určuje, jak se v dokumentu zobrazuje přidaný text.

Odstraněné položky / Atributy

Určuje, jak se v dokumentu zobrazuje odstraněný text. Pokud zaznamenáváte odstranění textu, text se neodstraní, jen zobrazí s určeným atributem (např. přeškrtnutí).

Změněné atributy / Atributy

Určuje, jak se v dokumentu zobrazuje text se změněnými atributy. Mezi tyto změny se počítají atributy jako tučné písmo, kurzíva či podtržení.

Barva

Pro rozeznání jednotlivých typů změn také můžete vybrat barvu. Pokud ze seznamu vyberete "Autor", LibreOffice automaticky určí barvu podle autora změn.

Změněné řádky

Pro označení řádků, které byly změněny, můžete určit značku, která se zobrazí v levém či pravém okraji stránky.

Označení

Určuje, zda a kde v dokumentu budou změněné řádky označeny. Označení můžete nastavit tak, že se bude objevovat vždy na levém či pravém okraji stránky nebo na vnějším či vnitřním okraji.

Barva

Určuje barvu označení změněných řádků textu.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Podpořte nás!