Tabulky

Určuje vlastnosti tabulek v textových dokumentech.

Určuje výchozí nastavení pro sloupce a řádky tabulek. Také určuje standardní hodnoty pro přesun a vkládání sloupců a řádků. Další informace zjistíte .

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Tabulky.


Výchozí

Určuje výchozí nastavení pro nově vytvořené textové tabulky v textových dokumentech.

Záhlaví

Určuje, že první řádek tabulky bude formátován pomocí stylu odstavce "Záhlaví tabulky".

Opakovat na každé stránce

Určuje, zda se má záhlaví tabulky opakovat na každé nové stránce.

Nedělit (nevztahuje se na dokument HTML)

Určuje, že se tabulky nemají rozdělovat při žádném zalomení textu. Tuto možnost naleznete také v nabídce Tabulka - Vlastnosti - Tok textu.

Ohraničení

Určuje, že tabulky mají implicitně mít ohraničení.

Vstup v tabulkách

Rozpoznání čísel

Určuje, že se rozpoznávají čísla v textových tabulkách a formátují se jako čísla. Buňky tabulky v programu LibreOffice Writer mohou být rozpoznány jako číslo, jsou-li představovány formáty čísla z kategorií Číslo, Procento, Měna, Datum, Čas, Vědecký, Zlomek nebo Booleovská hodnota.

Rozpoznané číslo se zobrazí ve formátu, který je pro čísla v buňkách tabulky výchozí, a nastaví formát buněk pro rozpoznanou kategorii. Pokud je například číslo rozpoznáno jako datum, datum zadané jako 8.3.2018 se zobrazí jako čtvrtek, 8. března 2018, jestliže je formát buňky nastaven v dialogovém okně Formát čísla na "pátek, 31. prosince 1999".

note

Rozpoznané datum nebo čas se převádějí na vnitřní číselnou reprezentaci data a času. Procentuální hodnoty jsou vnitřně převedeny na odpovídající číselné hodnoty. Booleovské hodnoty se vnitřně převádějí na čísla 0 a 1.


Pokud vstup nelze rozpoznat jako číslo, kategorie se nastaví na Text a vstup se nezmění.

Pokud není pole Rozpoznání čísel zaškrtnuto, čísla se ukládají v textovém formátu a automaticky se zarovnávají vlevo.

Rozpoznání formátu čísla

Pokud není pole Rozpoznání formátu čísla zaškrtnuto, přijme se jen číslo zadané ve formátu nastaveném ve vlastnostech buňky. Data zadaná v jiném formátu se rozpoznají jako Text.

Pokud například buňka obsahuje datum, její formát je rovněž datum a zadáme do ní novou procentuální hodnotu, nastaví se formát buňky na Text a vstup v procentech se jako číslo nerozpozná.

Je-li zaškrtnuto Rozpoznání formátu čísla, formát buňky se nastaví podle zadaného a rozpoznaného čísla na příslušnou kategorii.

Zarovnání

Určuje, že se čísla zarovnávají vpravo a dolů. Pokud toto pole není zaškrtnuto, čísla se zarovnávají nahoru a vlevo.

note

Pole Zarovnání neovlivňuje přímé formátování. Pokud přímo zarovnáte obsah buňky na střed, zůstane zarovnán na střed bez ohledu na to, zda zadáte čísla nebo text.


Obsluha klávesnice

Přesunout buňky

Určuje výchozí nastavení pro přesun řádků a sloupců pomocí klávesnice.

Řádek

Určuje hodnotu použitou při přesunu řádku.

Sloupec

Určuje hodnotu použitou při přesunu sloupce.

Vložit buňku

Určuje výchozí nastavení pro vkládání řádků a sloupců pomocí klávesnice.

Řádek

Určuje výchozí hodnotu pro vkládání řádků.

Sloupec

Určuje výchozí hodnotu pro vkládání sloupců.

Chování řádků/sloupců

Určuje relativní vztahy jednotlivých řádků a sloupců mezi sebou a také vzhledem k celé tabulce.

Neměnné

Určuje, že změny řádku či sloupce ovlivní pouze odpovídající sousední oblast.

Neměnné, proporcionální

Určuje, že změny řádku či sloupce mají vliv na celou tabulku.

Proměnné

Určuje, že změny řádku či sloupce ovlivňují velikost tabulky.

Podpořte nás!