Tisk

Určuje nastavení tisku pro textové nebo HTML dokumenty.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Tisk.


note

Nastavení tisku zadaná na této kartě budou platit pro všechny následující nové dokumenty, dokud se nastavení znovu nezmění. Pokud chcete změnit nastavení jenom pro aktuální tiskovou úlohu, použijte dialogové okno Soubor - Tisk.


Obsah

Určuje, který obsah dokumentu se má tisknout.

Obrázky a objekty

Určuje, zda se mají tisknout obrázky v textových dokumentech.

Ovládací prvky formuláře

Určuje, zda se mají tisknout ovládací prvky formuláře v textových dokumentech.

Pozadí stránky

Určuje, zda tisknout barvy a objekty, které jsou vloženy na pozadí stránky (Formát - Styl stránky - Pozadí).

Text tisknout černě

Určuje, zda se má text tisknout vždy černě.

Skrytý text

Při zaškrtnutí této volby se bude tisknout text označený jako skrytý. Tiskne se následující text: text, který je označen jako skrytý pomocí Formát - Znak - Efekty pro písmo - Skrytý a textová pole Skrytý text a Skrytý odstavec.

Zástupné znaky textů

Při zaškrtnutí této volby se budou tisknout zástupné znaky za text. Pokud nebude pole zaškrtnuto, při tisku budou zástupné znaky textů prázdné. Zástupné znaky textů jsou pole.

Stránky

Určuje pořadí tisku stránek v dokumentech LibreOffice Writer, které obsahují více stránek.

Levé stránky (nevztahuje se na dokumenty HTML)

Určuje, zda se mají tisknout všechny levé (sudá čísla) stránky v textových dokumentech.

Pravé stránky (nevztahuje se na dokumenty HTML)

Určuje, zda se mají tisknout všechny pravé (lichá čísla) stránky v textových dokumentech.

Příručka

Při zaškrtnutí pole Příručka se budou dokumenty tisknout ve formátu příručky. Formát příručky je v LibreOffice Writer následující:

Pokud tisknete dokument na stránky na výšku nebo na šířku, v příručce budou dvě protilehlé stránky vytisknuty vedle sebe. Umožňuje-li tiskárna oboustranný tisk, vytvoří se celá příručka z dokumentu bez nutnosti následného skládání stránek. Umožňuje-li tiskárna pouze tisk na jednu stranu, stejného výsledku docílíte tím, že napřed vytisknete přední strany se zaškrtnutou možností "Přední strany / pravé stránky / liché stránky", poté vložíte všechny vytisknuté papíry do tiskárnu znovu a vytisknete zadní strany se zaškrtnutou možností "Zadní strany / levé stránky / sudé stránky".

Zprava doleva

Při zaškrtnutí tohoto pole se budou stránky příručky tisknout ve správném pořadí pro psaní zprava doleva.

note

Tato funkce je dostupná, pouze pokud je nastaveno Komplexní rozvržení textu v - Jazyková nastavení - Jazyky.


Ostatní

Tisknout automaticky vložené prázdné stránky

Pokud je povoleno, tisknou se automaticky vložené prázdné stránky. To je nejvhodnější, pokud tisknete oboustraně. Příklad: V knize je nadpis kapitoly nastaven tak, aby začínal na liché stránce. Předchozí kapitola končí na liché stránce. LibreOffice vloží prázdnou sudou stránku. Tato volba určuje, zda se takováta stránka má vytisknout.

Zásobník papíru z nastavení tiskárny

Možnost "Zásobník papíru z nastavení tiskárny" určuje pro tiskárny s více zásobníky, zda se má použít zásobník stanovený v nastavení systému nebo stanovený tiskárnou.

Fax

Pokud máte nainstalován faxový software a chcete faxovat přímo textové dokumenty, vyberte požadovaný fax.

Komentáře

Určuje, zda se budou tisknout komentáře v dokumentu.

Podpořte nás!