Možnosti LibreOffice Writer

Toto nastavení určuje zpracování textových dokumentů vytvořených v LibreOffice. Také je možné upravit nastavení pro aktuální textový dokument. Globální nastavení se automaticky ukládají.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice Writer.


Obecné

Určuje obecné nastavení pro textové dokumenty.

Zobrazení

Určuje výchozí nastavení pro zobrazení objektů v textových dokumentech a také výchozí nastavení pro prvky okna.

Pomůcky pro formátování

Určuje zobrazení speciálních znaků a přímého kurzoru v textových a HTML dokumentech LibreOffice.

Mřížka

Určuje nastavení pro mřížku na stránkách dokumentů. Tato mřížka pomáhá určit přesné umístění objektů. Také můžete použít "magnetickou" přichytávací mřížku.

Základní písma (Západní)

Specifikuje nastavení pro základní písma.

Základní písma (asijská)

Pokud byla v - Jazyky a národní prostředí - Obecné aktivována podpora pro asijské jazyky, určuje nastavení pro základní asijská písma.

Základní písma (CTL)

Pokud byla v - Jazyky a národní prostředí - Obecné aktivována jejich podpora, určuje nastavení pro základní písma pro jazyky s komplexním rozvržením textu.

Tisk

Určuje nastavení tisku pro textové nebo HTML dokumenty.

Tabulky

Určuje vlastnosti tabulek v textových dokumentech.

Změny

Určuje vzhled změn v dokumentu.

Kompatibilita

Nastavení kompatibility pro textové dokumenty. Tyto volby umožňují vyladit import dokumentů Microsoft Word do LibreOffice.

Automatické popisky

Nastavení pro popisky, které se automaticky přidávají k vloženým objektům.

Hromadné rozesílání e-mailů

Určuje informace o uživateli a nastavení serveru, které bude použito při odesílání hromadných dopisů v podobě e-mailových zpráv.

Podpořte nás!