Proxy

Podle potřeby můžete ručně nastavit proxy servery pro přístup na Internet.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - Internet - Proxy.


warning

Některé možnosti nelze po úpravě obnovit. Změny můžete vrátit buď ručně, nebo klepněte na Zrušit a znovu otevřete dialogové okno Možnosti.


Nastavení

Nastavení proxy serveru.

Proxy server

Určuje typ proxy.

Žádný

Přístup na Internet bez proxy serveru. Umožňuje nastavit přímé připojení k Internetu.

Ruční

Můžete ručně zadat proxy servery. Proxy servery nastavte podle pokynů svého poskytovatele připojení k Internetu. O adresy a porty proxy serveru požádajte systémového administrátora.

Ikona tipu

Názvy serverů bez protokolu. Zadejte například www.priklad.cz, ne http://www.priklad.cz.


Systém

Pokud používáte systém Windows nebo Unix s prostředím Gnome, při zvolení této možnosti použije LibreOffice systémové nastavení. Aby toto nastavení stalo aktivním, musíte restartovat LibreOffice.

HTTP proxy

Zadejte název proxy servery pro HTTP. Do pole vpravo zadejte port.

HTTPS proxy

Zadejte název proxy serveru pro HTTPS. Do pole vpravo zadejte port.

FTP proxy

Zadejte název proxy servery pro FTP. Do pole vpravo zadejte port.

Žádné proxy pro

Zadejte názvy serverů, které nevyžadují použití proxy serverů. Názvy oddělte středníky. Např. to mohou být server v místní síti nebo servery pro audio a video streaming.

Pro názvy serverů a domén můžete také použít zástupné znaky. Např. při zadání *.sun.com se bez proxy přistupuje ke všem adresám v doméně sun.com.

Zadejte port pro odpovídající proxy server. Maximální hodnota pro číslo portu je 65535.

warning

Některé možnosti nelze po úpravě obnovit. Změny můžete vrátit buď ručně, nebo klepněte na Zrušit a znovu otevřete dialogové okno Možnosti.


Podpořte nás!