Možnosti pro načítání/ukládání

Obecné nastavení pro načítání a ukládání.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - Načítání/ukládání.


Obecné

V části Obecné můžete vybrat výchozí nastavení pro ukládání dokumentů a výchozí formáty souboru.

Vlastnosti VBA

Obecné nastavení pro načítání a ukládání dokumentů Microsoft Office s VBA (Visual Basic for Applications) kódem.

Microsoft Office

Určuje nastavení pro importování a exportování dokumentů Microsoft Office a dalších formátů.

HTML kompatibilita

Určuje nastavení pro stránky HTML.

Obnovit

Resetuje změny provedené na aktuální kartě na změny použitelné při otevření tohoto dialogu.

warning

Některé možnosti nelze po úpravě obnovit. Změny můžete vrátit buď ručně, nebo klepněte na Zrušit a znovu otevřete dialogové okno Možnosti.


Podpořte nás!