Zpřístupnění

Nastavení voleb, které LibreOffice lépe zpřístupní uživatelům se zhoršeným zrakem, sníženou pohyblivostí nebo jinými potížemi.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice - Zpřístupnění.


Zpřístupnění LibreOffice

Obrázek dialogového okna  Možnosti Zpřístupnění

Různé možnosti

Nastaví možnosti zpřístupnění.

Použít kurzor výběru textu pro dokumenty pouze pro čtení

Zobrazí kurzor v dokumentech pouze pro čtení.

Povolit animované obrázky

Zobrazuje v LibreOffice náhledy animovaných obrázků, např. ve formátu GIF.

Povolit animovaný text

Zobrazuje v LibreOffice náhled animovaného textu, např. blikající nebo rotující.

Parametry pro zobrazení s vysokým kontrastem

Vysoký kontrast je nastavení operačního systému, které mění barevné schéma systému pro zlepšení čitelnosti. Můžete určit, jak LibreOffice používá nastavení vysokého kontrastu.

Je-li aktivní režim vysokého kontrastu, ohraničení a stíny buněk se vždy zobrazí v barvě textu. Pozadí buňky se ignoruje.

Automaticky detekovat, zda je v operačním systému aktivní vysokokontrastní zobrazení

Je-li systémová barva pozadí příliš tmavá, přepne se LibreOffice do režimu vysokého kontrastu.

Vždy použít automatickou barvu písma pro obrazovku

Zobrazuje písma LibreOffice s použitím systémového nastavení barev. Toto nastavení ovlivňuje pouze zobrazení na obrazovce.

Pro náhledy stránek

Použije nastavení vysokého kontrastu pro náhledy stránek.

Podpořte nás!