Možnosti tisku

Určuje nastavení tisku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice - Tisk.


Tisk s redukcí dat

Omezení dat pro tisk

Můžete zmenšit objem dat odesílaných na tiskárnu. Při snížení objemu tiskových dat je tisk rychlejší a velikost souborů menší. Pro tiskárny s menším množstvím paměti je snadnější soubor vytisknout. Snížení objemu tiskových dat může mírně snížit kvalitu.

Nastavení pro

Určuje, zda se nastavení tisku použije pro přímý tisk, nebo pro tisk do souboru.

Omezit průhlednost

Pokud zaškrtnete toto pole, průhledné objekty budou vytisknuty jako běžné (neprůhledné) objekty, v závislosti na nastavení dalších dvou tlačítek.

Ikona poznámky

Průhlednost nelze odesílat přímo na tiskárnu. Oblasti dokumentu s průhledností je tudíž třeba vypočítat jako rastrové obrázky a odeslat na tiskárnu. V závislosti na velikosti rastrů a rozlišení tisku může být výsledkem velké množství tiskových dat.


Automaticky

Určuje, že se průhlednost tiskne pouze, pokud průhledná oblast pokrývá méně než čtvrtinu strany.

Neprůhledné

Při této možnosti nebude průhlednost vytištěna.

Zmenšit rastrové obrázky

Určuje, že rastrové obrázky mají být tištěny ve snížené kvalitě. Rozlišení je možné jen snížit, ne zvýšit.

Vysoká/Normální kvalita tisku

Vysoká kvalita tisku odpovídá rozlišení 300 dpi. Normální kvalita tisku odpovídá rozlišení 200 dpi.

Rozlišení

Určuje maximální kvalitu tisku v dpi. Rozlišení je možné jen snížit, ne zvýšit.

Zahrnout průhledné objekty

Je-li toto pole zaškrtnuto, snížení kvality tisku rastrů bude použito také pro průhledné oblasti objektů.

Zjednodušit přechod

Je-li toto pole zaškrtnuto, přechody budou vytisknuty ve snížené kvalitě.

Pruhy přechodů

Určuje maximální počet pruhů přechodu při tisku.

Průměrná barva

Určuje, že se přechody vytisknou pouze s jednou vnitřní barvou.

Převést barvy na odstíny šedi

Určuje, že se všechny barvy tisknou ve stupních šedi.

Upozornění tiskárny

Určuje, která upozornění se zobrazí před začátkem tisku.

Velikost papíru

Zaškrtněte toto pole, je-li pro tisk aktuálního dokumentu třeba určitá velikost papíru. Pokud současná tiskárna neposkytuje velikost papíru potřebnou pro dokument, zobrazí se chybová zpráva.

Orientace papíru

Zaškrtněte toto pole, je-li pro tisk aktuálního dokumentu třeba určitá orientace papíru. Pokud současná tiskárna neposkytuje orientaci papíru potřebnou pro dokument, zobrazí se chybová zpráva.

Průhlednost

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zobrazit varování, když dokument obsahuje průhledné objekty. Pokud takový dokument tisknete, zobrazí se dialog, ve kterém můžete zvolit, zda se má průhlednost tisknout.

Podpořte nás!