Zobrazení

Určuje možnosti zobrazení.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice - Zobrazení.


Obrázek dialogového okna  Možnosti Zobrazení

Uživatelské rozhraní

Velikost ikon nástrojové lišty

Určuje velikost zobrazení ikon pro nástrojové lišty.

Velikost ikon postranní lišty

Určuje velikost ikon zobrazených v postranní liště.

Velikost ikon lišty karet

Určuje velikost ikon zobrazených na liště karet.

Styl ikon

Určuje styl ikon na nástrojových lištách a v dialogových oknech.

Myš

Umístění myši

Určuje, zda a jak se do nově otevřených dialogových oken umisťuje ukazatel myši.

Prostřední tlačítko myši

Určuje funkci prostředního tlačítka myši.

  1. Automatické posouvání - pokud podržíte prostřední tlačítko myši, můžete táhnutím posunovat pohled.

  2. Vložit obsah schránky - při stisknutí prostředního tlačítka myši se na pozici kurzoru vloží obsah "Schránky výběru".

"Schránka výběru" je nezávislá na normální schránce, kterou používáte pomocí Úpravy - Kopírovat/Vložit/Vyjmout nebo odpovídajících klávesových zkratek. Schránka a "schránka výběru" mohou zároveň obsahovat různý obsah.

Schránka

Schránka výběru

Kopírovat obsah

Úpravy - Kopírovat nebo Ctrl+C.

Vyberte text, tabulku, objekt

Vložit obsah

Úpravy - Vložit nebo Ctrl+V vloží obsah na pozici kurzoru.

Klepnutí prostředního tlačítka myši vloží obsah na pozici ukazatele myši.

Vkládání do jiného dokumentu

Bez vlivu na obsah schránky

Obsahem schránky výběru je poslední vybraná část dokumentu.


Grafický výstup

tip

Zobrazení aktuálního dokumentu obnovíte klávesovou zkratkou Shift+Ctrl+R.


Použít hardwarovou akceleraci

Pro vylepšení zobrazení budou použity přímo hardwarové vlastnosti grafické karty. Podpora hardwarové akcelerace není dostupná pro všechny operační systémy a platformy.

Použít vyhlazení

Pokud je podporováno, můžete použít vyhlazení grafiky. Při zapnutém vyhlazování má většina grafických objektů méně artefaktů.

Použít OpenGL pro veškeré vykreslování (vyžaduje restart)

Veškeré vizuální prvky aplikace jako okna, nabídky, nástrojové lišty a ikony budou vykreslovány pomocí výkonné knihovny Open Graphics Library (OpenGL. OpenGL využívá grafické zařízení počítače a vykreslování grafiky je díky tomu rychlejší. Jestliže je zařízení na seznamu zakázaných (viz dále), tato možnost nebude účinná.

Vynutit OpenGL, i když je zakázáno (vyžaduje restart)

Vynutí použití OpenGL, i když je grafické zařízení v seznamu zakázaných. Zařízení je uvedeno v seznamu zakázaných tehdy, pokud způsobuje chyby nebo vykresluje grafiku nekvalitně.

Nabídky

Ikony v nabídkách

Zobrazí v nabídkách ikony vedle odpovídajících položek nabídky. Dostupné volby jsou "Automaticky", "Skrýt" a "Zobrazit". Položka "Automaticky" zobrazí ikony v závislosti na nastavení systému a zvoleného motivu vzhledu.

Seznamy písem

Zobrazit náhled písem

Při výběru písma se název písma zobrazí daným písmem, např. v seznamu písem v poli Písmo na liště Formátování.

Podpořte nás!