Zobrazení

Určuje možnosti zobrazení.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice - Zobrazení.


Obrázek dialogového okna  Možnosti Zobrazení

Motiv ikon

Určuje styl ikon na nástrojových lištách a v dialogových oknech.

Velikost ikon

Nástrojová lišta

Určuje velikost ikon zobrazených na nástrojových lištách.

Lišta karet

Určuje velikost ikon zobrazených na liště karet.

Postranní lišta

Určuje velikost ikon zobrazených v postranní liště.

Viditelnost

Ikony v nabídce

Zobrazí v nabídkách ikony vedle odpovídajících položek nabídky. Dostupné volby jsou "Automaticky", "Skrýt" a "Zobrazit". Položka "Automaticky" zobrazí ikony v závislosti na nastavení systému a zvoleného motivu vzhledu.

Zkratky

Zobrazí klávesové zkratky vedle odpovídajících položek nabídky. Dostupné volby jsou "Automaticky", "Skrýt" a "Zobrazit". Položka "Automaticky" zobrazí ikony v závislosti na nastavení systému.

Myš

Prostřední tlačítko

Určuje funkci prostředního tlačítka myši.

  1. Automatické posouvání - pokud podržíte prostřední tlačítko myši, můžete táhnutím posunovat pohled.

  2. Vložit obsah schránky - při stisknutí prostředního tlačítka myši se na pozici kurzoru vloží obsah "Schránky výběru".

"Schránka výběru" je nezávislá na normální schránce, kterou používáte pomocí Úpravy - Kopírovat/Vložit/Vyjmout nebo odpovídajících klávesových zkratek. Schránka a "schránka výběru" mohou zároveň obsahovat různý obsah.

Schránka

Schránka výběru

Kopírovat obsah

Úpravy - Kopírovat +C.

Vyberte text, tabulku, objekt

Vložit obsah

Úpravy - Vložit +V vloží obsah na pozici kurzoru.

Klepnutí prostředního tlačítka myši vloží obsah na pozici ukazatele myši.

Vkládání do jiného dokumentu

Bez vlivu na obsah schránky

Obsahem schránky výběru je poslední vybraná část dokumentu.


tip

Zobrazení aktuálního dokumentu obnovíte klávesovou zkratkou Shift++R.


Grafický výstup

Použít hardwarovou akceleraci

Pro vylepšení zobrazení budou použity přímo hardwarové vlastnosti grafické karty. Podpora hardwarové akcelerace není dostupná pro všechny operační systémy a platformy.

Použít vyhlazení

Pokud je podporováno, můžete použít vyhlazení grafiky. Při zapnutém vyhlazování má většina grafických objektů méně artefaktů.

Seznamy písem

Zobrazit náhled písem

Při výběru písma se název písma zobrazí daným písmem, např. v seznamu písem v poli Písmo na liště Formátování.

Vyhlazování písem na obrazovce

Zvolte, pokud chcete vyhlazovat písma na obrazovce.

od

Zadejte nejmenší velikost písma pro vyhlazování.

Podpořte nás!