Obecné

Obsahuje obecná nastavení pro LibreOffice.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte - LibreOffice - Obecné.


Obrázek dialogového okna Možnosti Obecné

Nápověda

Určuje chování nápovědy.

Rozšířené tipy

Když chvíli podržíte ukazatel myši nad ikonou, příkazem nabídky nebo ovládacím prvkem v dialogu, zobrazí se krátký nápovědný text.

Stav dokumentu

Tisk nastaví stav "dokument změněn"

Určuje, zda je tisk dokumentu považován za změnu. Je-li toto pole zaškrtnuto, zobrazí se při příštím zavření dokumentu dotaz, zda se mají změny uložit. Datum tisku je zapisováno do vlastností dokumentu jako datum změny.

Rok (dvě číslice)

Určuje rozsah, v rámci kterého systém rozeznává dvouciferně zadaný rok.

V LibreOffice se roky určují čtyřciferným číslem, aby rozdíl mezi 1.1.99 a 1.1.01 byl dva roky. Nastavení Rok (dvě číslice) umožňuje uživateli určit roky, které chce zadávat dvouciferným číslem. Je-li například v tomto poli zadán rok 1930 a zadáte datum 1. 1. 20, toto datum bude interpretováno jako 1. 1. 2020.

Pomoc při zlepšování LibreOffice

Odesílat zprávy o pádu The Document Foundation

Bude odesílat zprávy o pádu, čímž pomůže vývojářům zlepšovat spolehlivost tohoto softwaru. Kdykoliv LibreOffice spadne, budete moci povolit odeslání zprávy obsahující určité ladicí informace, které pomohou nalézt příčinu chyby a následně chybu opravit.

Podpořte nás!