Výběr nové barvy

Vlastní barvy nastavíte v LibreOffice v dialogovém okně Vyberte barvu, ve kterém můžete využít dvourozměrný obrázek nebo číselné zadání složek barvy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Oblast - Oblast, stiskněte tlačítko Barva a klepněte na tlačítko Vybrat.

Ikona

Stiskněte tlačítko Dialog barev na kartě Osvětlení dialogového okna 3D efekty.


Okno Vyberte barvu

Okno Vyberte barvu

Dialogové okno Vyberte barvu sestává ze čtyř hlavních částí.

Klepnutím do velké barevné oblasti nalevo vyberete novou barvu. V této oblasti můžete vždy měnit dvě složky z barevného modelu RGB nebo HSB. Jedná se o ty složky, které nejsou vybrány pomocí přepínačů v pravé části dialogového okna.

V pravé části dolního pruhu se zobrazují původní barva z karty Barva.

V levé části dolního pruhu se zobrazuje aktuální výsledek nastavování v tomto okně.

note

LibreOffice používá pro tisk jen barevný model RGB. Nastavení CMYK je poskytováno jen pro snadnější zadávání barev v notaci CMYK.


RGB

Červená

Nastaví, že se bude červená složka měnit svislým posuvníkem a zelená a modrá složka výběrem v dvourozměrném poli. Povolené hodnoty jsou od 0 do 255.

Zelená

Nastaví, že se bude zelená složka měnit svislým posuvníkem a červená a modrá složka výběrem v dvourozměrném poli. Povolené hodnoty jsou od 0 do 255.

Modrá

Nastaví, že se bude modrá složka měnit svislým posuvníkem a zelená a červená složka výběrem v dvourozměrném poli. Povolené hodnoty jsou od 0 do 255.

HTML

Zobrazí a nastaví hodnotu barvy v modelu RGB vyjádřenou jako šestnáctkové číslo.

HSB

Odstín

Nastaví, že se bude složka odstínu měnit svislým posuvníkem a složky sytosti a jasu výběrem v dvourozměrném poli. Povolené hodnoty jsou od 0 do 359.

Nasycení

Nastaví, že se bude složka sytosti měnit svislým posuvníkem a složky odstínu a jasu výběrem v dvourozměrném poli. Hodnoty jsou vyjádřeny v procentech (0 až 100).

Jas

Nastaví, že se bude složka jasu měnit svislým posuvníkem a složky odstínu a sytosti výběrem v dvourozměrném poli. Hodnoty jsou vyjádřeny v procentech (0 až 100).

CMYK

Azurová

Nastaví složku azurové barvy v barevném modelu CMYK.

Purpurová

Nastaví složku purpurové barvy v barevném modelu CMYK.

Žlutá

Nastaví složku žluté barvy v barevném modelu CMYK.

Černá

Nastaví složku černé barvy v barevném modelu CMYK.

Podpořte nás!